Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Vår samverkan med andra


Vi samverkar med ett stort antal myndigheter, kommuner och organisationer. Ibland handlar det om att gemensamt lösa ett specifikt uppdrag, i andra fall om mer omfattande projekt där många aktörer är inblandade.

En stor del av arbetet vi utför tillsammans med andra har målet att öka produktionen och användandet av geodata i Sverige. Vi vill att det ska bli enklare att dela den här typen av digital information mellan myndigheter, kommuner och företag.

För dig som är verksam inom undervisning, utveckling eller forskning

Tack vare vårt samarbete med Vetenskapsrådet och Sveriges lärosäten har du som är verksam inom undervisning, utveckling eller forskning möjlighet att gratis få tillgång till många geodataprodukter genom avtal. Det är ett erbjudande som även gäller dig som arbetar på bibliotek, museum eller annan kulturinstitution.


Våra samverkansprojekt:

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website