Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Föreskrifter

Lantmäteriets föreskrifter publiceras i Lantmäteriets författningssamling (LMFS), tidigare benämnd LMVFS. Föreskrifterna styr bland annat vilka avgifter Lantmäteriet tar för olika produkter och tjänster.

Här återges originalversionen av föreskrifterna i kronologisk ordning. Det innebär bland annat att det i vissa fall finns grundföreskrifter som ändrats genom ändringsföreskrifter. Observera att det kan förekomma fel i webbversionen av författningstexterna. Om texten på webbsidorna skiljer sig från den tryckta texten gäller den tryckta.

Upphävda föreskrifter hittar du längre ner på sidan.

Gällande föreskrifter

LMFS 2021:3

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMFS 2019:4) till förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar. *

LMFS 2021:3 (pdf, nytt fönster)

*Föreskriften LMFS 2021:3 träder i kraft den 1 september 2021.

LMFS 2021:2

Lantmäteriets föreskrifter om ändringar i Lantmäteriets föreskrifter (2020:6) om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation. *

LMFS 2021:2 (pdf, nytt fönster)

*Föreskriften LMFS 2021:2 träder i kraft den 1 oktober 2021.

LMFS 2021:1

Föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (2020:6) om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation.*

LMFS 2021:1 (pdf, nytt fönster)

*Föreskriften LMFS 2021:1 träder i kraft den 1 april 2021.

LMFS 2020:7

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriverkets föreskrifter (LMVFS 1994:16) till
fastighetsbildningslagen (1970:988).

LMFS 2020:7 (pdf, nytt fönster)

LMFS 2020:6

Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation.*

LMFS 2020:6 (pdf, nytt fönster)

* LMFS 2019:2 och LMFS 2020:5 upphör till följd av den nya föreskriften att gälla den 1 januari 2021. Se mer detaljerad information om ikraftträdandetidpunkter i föreskriften.

LMFS 2020:4

Föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMFS 2017:4) om digital ansökan i inskrivningsärenden.*

LMFS 2020:4 (pdf, nytt fönster)

*Föreskriften LMFS 2020:4 träder i kraft den 1 augusti 2020.

LMFS 2020:3

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i föreskrifter (LMVFS 2000:2) om hur fastighetsregistrets allmänna del skall föras.*

LMFS 2020:3 (pdf, nytt fönster)

*Föreskriften LMFS 2020:3 träder i kraft den 1 augusti 2020.

LMFS 2020:2

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMFS 2019:4) till förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar.*

LMFS 2020:2 (pdf, nytt fönster)

*Föreskriften LMFS 2020:2 träder i kraft den 1 april 2020.

LMFS 2020:1

Lantmäteriets föreskrifter om kommuners personuppgiftsbehandling vid registreringsåtgärder i lägenhetsregistret.*

LMFS 2020:1 (pdf, nytt fönster)

*Föreskriften LMFS 2020:1 träder i kraft den 1 april 2020.

LMFS 2019:5

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i föreskrifter (LMVFS 2000:2) om hur fastighetsregistrets allmänna del skall föras.*

LMFS 2019:5 (pdf, nytt fönster)

* Föreskriften LMFS 2019:5 träder i kraft den 1 februari 2020.

LMFS 2019:4

Lantmäteriets föreskrifter till förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar.

LMFS 2019:4 (pdf, nytt fönster)

* Föreskriften LMFS 2019:4 träder i kraft den 1 januari 2020. Vid ikraftträdandet upphör LMFS 2018:5 att gälla. För arbete som utförts före dagen för ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

LMFS 2019:3

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMFS 2016:1) om spridningstillstånd för sammanställningar av landgeografisk information.*

LMFS 2019:3 (pdf, nytt fönster)

* Föreskriften LMFS 2019:3 träder i kraft den 1 februari 2020.

LMFS 2018:6

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i föreskrifter (LMVFS 2000:2) om hur fastighetsregistrets allmänna del skall föras.

LMFS 2018:6 (pdf, nytt fönster)

LMFS 2018:3

Lantmäteriets föreskrifter om kommuners och kommunala lantmäterimyndigheters personuppgiftsbehandling vid registreringsåtgärder i fastighetsregistret.

LMFS 2018:3 (pdf, nytt fönster)

LMFS 2018:2

Lantmäteriets föreskrifter om e-ansökan i inskrivningsärenden.

LMFS 2018:2 (pdf, nytt fönster)

LMFS 2018:1

Lantmäteriets föreskrifter om mottagningsställe för elektroniska handlingar.

LMFS 2018:1 (pdf, nytt fönster)

LMFS 2017:5

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMVFS 2000:2) om hur fastighetsregistrets allmänna del skall föras.

LMFS 2017:5 (pdf, nytt fönster)

LMFS 2017:4

Lantmäteriets föreskrifter om digital ansökan i inskrivningsärenden.

LMFS 2017:4 (pdf, nytt fönster)

LMFS 2017:2

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMFS 2016:1) om spridningstillstånd för sammanställningar av landgeografisk information.

LMFS 2017:2 (pdf, nytt fönster)

LMFS 2016:3

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMFS 2016:1)
om spridningstillstånd för sammanställningar av landgeografisk information.

LMFS 2016:3 (pdf, nytt fönster)

LMFS 2016:1

Lantmäteriets föreskrifter om spridningstillstånd för sammanställningar av land-geografisk information.

LMFS 2016:1 (pdf, nytt fönster)

LMFS 2015:5

Lantmäteriets föreskrifter om distrikt

LMFS 2015:5 (pdf, nytt fönster)

LMFS 2015:3

Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för uppdrag

LMFS 2015: 3 (pdf, nytt fönster)

LMFS 2014:5

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriverkets föreskrifter (LMVFS 1994:16) till fastighetsbildningslagen (1970:988)

LMFS 2014:5 (pdf, nytt fönster)

LMFS 2013:5

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriverkets föreskrifter (LMVFS 2007:3) om lägenhetsregister.

LMFS 2013:5 (pdf, nytt fönster)

LMFS 2012:5

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i föreskrifter (LMVFS 2000:2) om hur fastighetsregistrets allmänna del skall föras.

LMFS 2012:5 (pdf, nytt fönster)

LMFS 2012:4

Lantmäteriets föreskrifter om informationssäkerhet vid förande av automatiskt behandlad registerkarta.

LMFS 2012:4 (pdf, nytt fönster)

LMFS 2009:4

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i föreskrifter (LMVFS 2000:2) om hur fastighetsregistrets allmänna del skall föras.

2009:4 (pdf, nytt fönster)

LMFS 2009:1

Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för betalning av stämpelskatt och expeditionsavgift.

LMFS 2009:1 (pdf, nytt fönster)

LMVFS 2008:7

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMVFS 2000:2) om hur fastighetsregistrets allmänna del skall föras.

LMVFS 2008:7 (pdf, nytt fönster)

LMVFS 2008:5

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMVFS 1994:16) till fastighetsbildningslagen.

LMVFS 2008: 5 (pdf, nytt fönster)

LMVFS 2007:4

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMVFS 2000:2) om hur fastighetsregistrets allmänna del ska föras

LMVFS 2007:4 (pdf, nytt fönster)

LMVFS 2007:3

Lantmäteriets föreskrifter om lägenhetsregister

LMVFS 2007:3 (pdf, nytt fönster)

LMVFS 2006:1

Lantmäteriets föreskrifter om hur fastighetsregistrets inskrivningsdel skall föras

LMVFS 2006:1 (pdf, nytt fönster)

LMVFS 2004:1

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i föreskrifter (LMVFS 2000:2) om hur fastighetsregistrets allmänna del skall föras

LMVFS 2004:1 (pdf, nytt fönster)

LMVFS 2003:3

Lantmäteriets föreskrifter om avgifter i pantbrevsregistret

LMVFS 2003:3 (pdf, nytt fönster)

LMVFS 2000:2

Lantmäteriets föreskrifter om hur fastighetsregistrets allmänna del skall föras.

LMVFS 2000:2 (pdf, nytt fönster)

LMVFS 1995:10

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMVFS 1995:3) till lantmäteritaxan (1971:1101).

LMVFS 1995:10 (pdf, nytt fönster)

LMVFS 1995:9

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMVFS 1994:16) till fastighetsbildningslagen (1970:988).

LMVFS 1995:9 (pdf, nytt fönster)

LMVFS 1995:3

Lantmäteriverkets föreskrifter till lantmäteritaxan (1971:1101).

LMVFS 1995:3 (pdf, nytt fönster)

LMVFS 1994:16

Lantmäteriets föreskrifter till fastighetsbildningslagen (1970:988).

LMVFS 1994:16 (pdf, nytt fönster)

LMVFS 1994:4

Lantmäteriets föreskrifter om beredskapsplanläggning vid överlantmätarmyndighet.

LMVFS 1994:4 (pdf, nytt fönster)

Upphävda föreskrifter

LMFS 2020:5

Föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (2019:2) om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation.*

LMFS 2020:5 (pdf, nytt fönster)

*LMFS 2020:5 upphör till följd av den nya föreskriften 2020:6 att gälla den 1 januari 2021.

LMFS 2019:2

Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och
fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation.*

LMFS 2019:2 (pdf, nytt fönster)

*LMFS 2019:2 upphör till följd av den nya föreskriften LMFS 2020:6 att gälla den 1 januari 2021.

LMFS 2019:1

Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation.*

LMFS 2019:1 (pdf, nytt fönster)

* Föreskriften LMFS 2019:1 upphör att gälla 1 januari 2020. 

LMFS 2018:5 

Lantmäteriets föreskrifter till förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar.

LMFS 2018:5 (pdf, nytt fönster)

*Föreskriften LMFS 2018:5 upphör att gälla 1 januari 2020.

LMFS 2018:4

Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och
fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation.*

LMFS 2018:4 (pdf, nytt fönster)

* Föreskriften LMFS 2018:4 har upphört att gälla.

LMFS 2017:6

Lantmäteriets föreskrifter till förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar.

LMFS 2017:6 (pdf, nytt fönster)

LMFS 2017:3

Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation.

LMFS 2017:3 (pdf, nytt fönster)

LMFS 2017:1

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMFS 2008:11) till förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar.

LMFS 2017:1 (pdf, nytt fönster)

LMFS 2016:5

Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och
fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation.

LMFS 2016:5 (pdf, nytt fönster)

LMFS 2016:4

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMFS 2008:11) till förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar.

LMFS 2016:4 (pdf, nytt fönster)

LMFS 2016:2

Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation – Geodata - samt geodesi och pantbrevssystem.

LMFS 2016:2 (pdf, nytt fönster)

LMFS 2015:6

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMFS 2008:11) till förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar

LMFS 2015:6 (pdf, nytt fönster)

LMFS 2015:4

Lantmäteriets föreskrifter om mottagningsställe för elektroniska handlingar

LMFS 2015:4 (pdf, nytt fönster) - Upphävd genom LMFS 2018:1

LMFS 2015:2

Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation – Geodata - samt geodesi och pantbrevssystem

LMFS 2015:2 (pdf, nytt fönster)

LMFS 2015:1

Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation – Geodata - samt geodesi och pantbrevssystem

LMFS 2015:1 (pdf, nytt fönster)

LMFS 2014:4

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMFS 2013:3) om avgifter för uppdrag

LMFS 2014:4 (pdf, nytt fönster)

LMFS 2014:3

Lantmäteriets föreskrifter om e-ansökan

LMFS 2014:3 (pdf, nytt fönster)

LMFS 2014:2

Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation – Geodata - samt geodesi och pantbrevssystem.

LMFS 2014:2 (pdf, nytt fönster)

LMFS 2014:1

Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation – Geodata - samt geodesi och pantbrevssystem.

LMFS 2014:1 (pdf, nytt fönster)

LMFS 2013:4

Lantmäteriets föreskrifter om avgifter vid lantmäteriförrättningar.

LMFS 2013:4 (pdf, nytt fönster)

LMFS 2013:3

Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för uppdrag.

LMFS 2013:3 (pdf, nytt fönster)

LMFS 2013:2

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMFS 2008:11) till förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar.

LMFS 2013:2 (pdf, nytt fönster)

LMFS 2013:1

Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation – Geodata - samt geodesi och pantbrevssystem.

LMFS 2013:1 (pdf, nytt fönster)

LMFS 2012:2

Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation - Geodata1 - samt geodesi och pantbrevssystem.

2012:2 (pdf, nytt fönster)

LMFS 2011:2

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMFS 2008:11) till förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar.

2011:2 (pdf, nytt fönster)

LMFS 2009:8

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i föreskrifter (LMFS 2008:13) om avgifter för uppdrag.

2009:8 (pdf, nytt fönster)

LMFS 2009:2

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i föreskrifter (LMFS 2008:13) om avgifter för uppdrag.

2009:2 (pdf, nytt fönster)

LMFS 2008:14

Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för kopior av handlingar i större format än A4 och utskrifter från automatisk databehandlad registerkarta som utlämnas av Lantmäteriet.

LMFS 2008:14 (pdf, nytt fönster)

LMFS 2008:13

Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för uppdrag.

LMFS 2008:13 (pdf, nytt fönster)

LMFS 2008:11

Lantmäteriets föreskrifter till förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar.

LMFS 2008:11 (pdf, nytt fönster)

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website