Other languagesLanguages LättlästLättläst TeckenspråkTeckenspråk

Lantmäteriet - meänkieli

Lansmeetarilaitos

Lansmeetarilaitos (Lantmäteriet) oon valtiolinen viranomhainen, Elinkeinotepartemäntin alla. Met olema vastuuliset jeukraaffisesta informasuunista ja taloitten jaoista.

Meitä oon suunile 2000 työntekijää suunile 50 eri paikoissa ympäri Ruottia. Meiltä sie löyvät karttoja monheen eri tarkotuksheen.

Sie saatat saaja apua tontin uloslyötättämisheen elikkä maanrajoitten muttamisheen. Met päätämä sinun talon laakfaartista ja huolehtimma ette sinun omistaminen rekistreerathaan Talorekisterhiin/Fastighetsregister.

Ota yhteyttä meän asiakaspalvelun kansa, kundcenter@lm.se, jos halvat saaja apua informasuunin kääntämisen kansa sinun äitinkielele.

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more