Våga vara digital!

Här hittar du information om regeringsuppdraget som syftar till att öka den digitala kompetensen hos ledare inom kommuner och länsstyrelser. Här finns också material för dig som ledande person i ditt fortsatta arbete. Exempel på material är filmer, rekommendationer och goda exempel.

Varför behövs digitalisering?

Framtidens välfärd behöver digitaliseringen - Digitala verktyg och automatisering ger nya möjligheter att klara de växande välfärdsbehoven och samtidigt förbättra servicen till medborgarna.

Idag finns ett stort behov av insikter i inom offentlig sektor för att möta samhällets krav på digitalisering av samhällsbyggnad. Vi drar inte fullt ut nytta av digitaliseringens möjligheter och det innebär bland annat att vi riskerar att inte nå målen i regeringens strategi. Vi halkar efter i utvecklingen.