Hoppa till sidans innehåll

Våga vara digital!


Idag finns ett stort behov av insikter i alla led inom offentlig sektor för att möta samhällets krav på digitalisering av samhällsbyggnad. Vi drar inte fullt ut nytta av digitaliseringens möjligheter och det innebär bland annat att vi riskerar att inte nå målen i regeringens strategi. Vi halkar efter i utvecklingen.

Framtidens välfärd behöver digitaliseringen - Digitala verktyg och automatisering ger nya möjligheter att klara de växande välfärdsbehoven och samtidigt förbättra servicen till medborgarna.

På denna sida hittar du information om regeringsuppdraget som syftar till att öka den digitala kompetensen hos ledande personer inom kommuner och länsstyrelser. Här kommer det också att finnas stöd och verktyg för dig som ledande person i ditt fortsatta arbete. Vi har samlat filmer, rekommendationer och goda exempel för att ge dig inspiration och insikter kring digitaliseringens möjligheter.Kontakta oss

Susanne Wallén Nielsen, projektledare Länsstyrelserna,

E-post: vagavaradigital@lansstyrelsen.se