Hoppa till sidans innehåll

02. Varför digitalisera samhällsbyggnad?

Välfärden står inför stora utmaningar. De kommande tio åren kommer andelen barn, unga och äldre i samhället att öka. Samtidigt kommer antalet personer i arbetsför ålder att öka mycket svagt. 

Det är en stor utmaning som innebär att offentlig sektor behöver hitta långsiktiga lösningar för att finansiera välfärden och klara av kompetensförsörjningen.

Digitala verktyg och automatisering ger nya möjligheter att klara de växande välfärdsbehoven och samtidigt förbättra servicen till medborgarna.

Att utmana dagens sätt att organisera och arbeta samt att använda digitaliseringens möjligheter gör att vi har möjlighet att möta de demografiska förändringarna.

Instruktioner och diskussionsfrågor

Steg 1

Se följande film:

Varför digitalisera samhällsbyggnad?

Varför ska vi digitalisera, med Hans Schub (M), ordförande i miljö- och byggnadsförvaltningen i Tanums kommun samt klipp från sändningen Våga vara digital.

Textad version kommer inom kort.


Steg 2

Dela in er i mindre grupper, ca 2 - 6 deltagare per grupp. I grupperna, välj ut och diskutera en eller flera av följande diskussionsfrågor:

 1. Vad i det Hans Schub berättade tog ni fasta på? Håller ni med om hans beskrivning
 2. Varför behöver ni digitalisera? Eller varför behöver ni inte digitalisera? Läs följande stödfrågor:
  Vilka strategiska mål har er kommun där digitalisering är en möjliggörare
  Vilka utmaningar ser ni som ni kan lösa med hjälp av digitalisering?
  Vilka hinder ser ni som är/kan vara begränsande för digitalisering hos er?
  Har ni en innovativ arbetsmiljö som ger stöd i förändring?
  Är det något ni med fördel kan samverka om med andra kommuner eller andra aktörer för att genomföra ur ett digitaliseringsperspektiv?
 3. Vilket stöd skulle ni vilja se från nationellt håll till kommunerna och andra offentliga organisationer?

Stöd till processledare

Tidsåtgång: Film ca 5 minuter + tid för diskussionsfrågor

Kommentar till övningen
Det finns förmodligen lika många synsätt på möjligheter och utmaningar med digitalisering som det finns organisationer.

Oftast innebär det en för snäv syn med enbart fokus på den egna organisationen. Möjligheter och utmaningar som kan identifieras med ett bredare perspektiv och samverkan missas därför.