Hoppa till sidans innehåll

04. Regeringens strategi och inriktning

För att nå regeringens mål med att bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter behöver vi följa regeringens strategi för en digitalt samverkande förvaltning. Vad innehåller strategin med fokus på samhällsbyggnad? Malin Klintborg, programledare för Smartare samhällsbyggnad summerar.

Instruktioner och diskussionsfrågor

Steg 1

Se följande film:

Så blir vi bäst i världen

För att nå regeringens mål med att bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter behöver vi följa regeringens strategi för en digitalt samverkande förvaltning. Se engelsk version av filmen (nytt fönster).


Steg 2

Dela in er i mindre grupper, ca 2 - 6 deltagare per grupp. I grupperna, välj ut och diskutera en eller flera av följande diskussionsfrågor:

  1. Känner ni till regeringens strategi?
  2. Är målen möjliga att nå?
  3. Vad kan ni göra för att bidra till och nå målen?

Stöd till processledare

Tidsåtgång: Film ca 5 minuter + tid för diskussionsfrågor

Kommentar till övningen
Att bryta ned regeringens övergripande strategi för Sveriges digitalisering till er egen organisation kan vara en stor utmaning.

Därför är det bra att diskutera hur organisationen kan bidra, vilka delmål som kan identifieras på vägen och på vilket sätt ni kan arbeta för att medvetandegöra både de egna målen och regeringens mål inom organisationen.