Hoppa till sidans innehåll

01. Målet med kompetenssatsningen?

Regeringen har delat ut flera uppdrag till olika myndigheter baserat på sin övergripande digitaliseringsstrategi. Ett av uppdragen är att driva en kompetenssatsning inom samhällsbyggnadsprocessen. Våga vara digital! syftar till att öka den digitala kompetensen hos politiker och ledande personer inom kommuner.

Läs mer om digitaliseringsstrategin på Regeringens webbplats (nytt fönster).

Instruktioner och diskussionsfrågor

Steg 1

Titta i tur och ordning på följande filmklipp:

Per Bolund om Våga vara digital!

Här berättar Per Bolund, biträdande finansminister, om framtiden och vikten av digitalisering för att skapa en hållbar och smartare samhällsbyggnadsprocess. Se filmen i engelsk version (nytt fönster).

Digitalt först

Sverige ska bli bäst i världen på att ta till vara digitaliseringens möjligheter. Men hur ligger vi egentligen till? Är vi på väg att nå målet eller halkar vi efter i utvecklingen?

Malin Klintborg, programledare för Smartare samhällsbyggnad. ​
Kommentarer och frågeställning med Susanne Wallén Nielsen, ​
Länsstyrelserna samt Anders Rydén, Lantmäteriet, och moderator Ellinor Persson.

Se filmen i engelsk version, (nytt fönster).

Varför digitalisera samhällsbyggnad?

Textad version kommer inom kort.


Steg 2

Dela in er i mindre grupper, ca 2 - 6 deltagare per grupp. I grupperna, välj ut och diskutera en eller flera av följande diskussionsfrågor:

  1. Stämmer er bild med den bild som kommuniceras i filmerna? Om inte, varför?
  2. Har ni behov av att kunna mer om det som det pratas om i filmerna?
  3. Vilka känslor får ni när ni hör ordet digitalisering? Beskriv gärna varje känsla med ett beskrivande ord. Ni får gärna beskriva flera känslor (med ett ord).

Stöd till processledare

Tidsåtgång: Filmer ca 14 minuter + tid för diskussionsfrågor

Kommentar till övningen
Att Sverige tar vara på digitaliseringens möjligheter är viktigt för regeringen och målet är att vi som land ska bli bäst i världen att ta tillvara digitaliseringens ​möjligheter.

Så hur ligger ni som organisation till i förhållande till regeringens ambition? Arbetar ni för att nå målet eller halkar ni efter?