Hoppa till sidans innehåll

09. Den tekniska utvecklingen, del 2

Här går vi fortsatt igenom olika teknologiska framsteg vilka kommer påverka samhället i stort och de flesta organisationer, även organisationer inom samhällsbyggnad. Hur påverkar dessa teknologier vår vardag och vilka nya möjligheter finns?

Instruktioner och diskussionsfrågor

Steg 1

Se följande film:

Den tekniska utvecklingen, del 2

Film med Anders Rydén, Lantmäteriet, Susanne Wallén Nielsen Länsstyrelserna samt
moderator Ellinor Persson. Textad version kommer inom kort.


Steg 2

Dela in er i mindre grupper, ca 2 - 6 deltagare per grupp. I grupperna, diskutera följande diskussionsfråga:

  1. Hur kommer dessa nya möjligheter påverka er vardag och arbetssituation?

Stöd till processledare

Tidsåtgång: Film ca 20 minuter + tid för diskussionsfrågor.

Kommentar till övningen
Vilka möjligheter kan ni utifrån ett verksamhetsmässigt och medborgarperspektiv identifiera med de framsteg som presenterats?

Fundera också på de framsteg som ni i övrigt redan har insikter kring. Hur bedömer ni att dessa nya möjligheter kommer påverka er vardag på kort och lång sikt?