Hoppa till sidans innehåll

08. Den tekniska utvecklingen, del 1

I den här delen går vi igenom olika teknologiska framsteg vilka kommer påverka samhället i stort och de flesta organisationer, även organisationer inom samhällsbyggnad.

Instruktioner och diskussionsfrågor

Steg 1

Se följande film:

Den tekniska utvecklingen, del 1

Film med Susanne Wallén Nielsen, Länsstyrelserna samt Anders Rydén, Lantmäteriet, och moderator Ellinor Persson. Textad version kommer inom kort.


Steg 2

Dela in er i mindre grupper, ca 2 - 6 deltagare per grupp. I grupperna, välj ut och diskutera en eller flera av följande diskussionsfrågor:

  1. Känner ni igen er i de möjligheter som beskrivs?
  2. Hur kan ni använda den här teknologin i er verksamhet?

Stöd till processledare

Tidsåtgång: Film ca 8 minuter + tid för diskussionsfrågor

Kommentar till övningen
Vilka möjligheter kan ni utifrån ett verksamhetsmässigt och medborgarperspektiv identifiera med de framsteg som presenterats?

Fundera också på de framsteg som ni i övrigt redan har insikter kring. Hur bedömer ni att dessa nya möjligheter kommer påverka er vardag på kort och lång sikt?