Hoppa till sidans innehåll

07. Digitaliseringens möjligheter – möjligheter genom teknik

I den här delen går vi kortfattat igenom några av de möjligheter som digitalisering och användande av ny teknologi inom samhällsbyggnad kan ge samhället.

Instruktioner och diskussionsfrågor

Steg 1

Se följande film:

Vad är digitalisering? Del 3

Möjligheter med digitalisering och ny teknologi inom samhällsbyggnad. Film med Susanne Wallén Nielsen, Länsstyrelserna samt Ellinor Persson. Textad version kommer inom kort.


Steg 2

Dela in er i mindre grupper, ca 2 - 6 deltagare per grupp. I grupperna, välj ut och diskutera en eller flera av följande diskussionsfrågor:

  1. Känner ni igen er i de utmaningar och möjligheter som beskrivs?
  2. Vilka möjligheter kan ni se för er organisation med digitalisering?
  3. Vilka möjligheter ser ni för medborgare och företagare med digitalisering kopplat till er verksamhet?

Stöd till processledare

Tidsåtgång: Film ca 4 minuter + tid för diskussionsfrågor

Kommentar till övningen
Den teknologiska utvecklingen går ständigt framåt och nya tekniker utvecklas varje dag.

Vilka möjligheter ser ​ni i er organisation med olika teknologiska framsteg?

Vilka verksamhetsmässiga ​fördelar kan ni identifiera, vilka hinder och problem kan ni överbrygga?