Hoppa till sidans innehåll

06. Vad är digitalisering? Del 2

I den här delen går vi igenom mer vad digitalisering är och vilka olika definitioner som finns. Vi försöker också sätta ord och bild på många ledares syn och utmaning med att leda digitalisering. Plus vilka möjligheter digitalisering medför och vilka vinster användandet av teknologi inom samhällsbyggnad kan ge samhället. Det ges även exempel på negativa konsekvenser om man inte följer med i utvecklingen.

Instruktioner och diskussionsfrågor

Steg 1

Se följande film:

Vad är digitalisering? Del 2

Film med Susanne Wallén Nielsen, Länsstyrelserna. Textad version kommer inom kort.


Steg 2

Dela in er i mindre grupper, ca 2 - 6 deltagare per grupp. I grupperna, välj ut och diskutera en eller flera av följande diskussionsfrågor:

  1. Känner ni igen er i de utmaningar och möjligheter som beskrivs?
  2. Hur fort ”snurrar” det i och kring (utanför) er verksamhet?

Om det inte snurrar alls eller väldigt lite, vad beror det på? Är det så eller ser vi inte utvecklingen kring oss?

Kommentar

Självklart påverkas olika kommuner olika mycket beroende på olika förutsättningar som storlek, ekonomi, attraktionskraft, geografiskt läge, demografi, företagande med mera.


Stöd till processledare

Tidsåtgång: Film ca 10 minuter + tid för diskussionsfrågor

Kommentar till övningen
Det händer mycket inom digitaliseringens område och förändringarna går snabbare för varje år som går.

Snurrar förändringarna i och utanför er organisation väldigt lite eller inte alls? Vad beror det på?

Är det så eller ser ni inte utvecklingen kring er, eller finns det andra skäl?

Lägger ni i organisationen tillräcklig tid på att identifiera och öka insikterna kring utvecklingen i övriga samhället?