Hoppa till sidans innehåll

05. Vad är digitalisering? Del 1

Idag pratas det mycket om digitalisering, bland annat i media. Vad är digitalisering egentligen och vad väcker ordet för känslor inom en arbetsgrupp? Det här blocket är en bra inledande grund för diskussion kring den allmänna synen på digitalisering inom en grupp eller organisation.

Instruktioner och diskussionsfrågor

Steg 1

Se följande film:

Vad är digitalisering? Del 1 - allmän introduktion

Textad version kommer inom kort.


Steg 2

Dela in er i mindre grupper, ca 2 - 6 deltagare per grupp. I grupperna, välj ut och diskutera en eller flera av följande diskussionsfrågor:

  1. Vad tänker du på när du hör ordet digitalisering? Benämn varje tanke med ett beskrivande ord. Beskriv gärna flera tankar.
  2. Hur digital är du? Superdigital, utforskande, accepterande, tveksam eller odigital?

Här kan man (förutom all övrig information som ges) som grupp eller enskild person jämföra sig med medverkande från kommuner som deltog i webbsändningen avseende svaren på frågorna.


Stöd till processledare

Tidsåtgång: Film ca 10 minuter + tid för diskussionsfrågor

Kommentar till övningen
Diskussioner kring digitalisering leder ofta till olika reaktioner, både positiva och negativa. Ofta är det farhågor och känslor som ligger till grunden för dessa reaktioner. Därför är det viktigt att ni lyfter och pratar igenom dessa i er organisation.

Synen på hur digital du är själv och hur synen på hur digital organisationen är behöver också diskuteras. Detta för att det är bra att ha en form av baslinje att utgå ifrån i ert vidare arbete.


Mät gruppens digitala mognadsgrad

Mät gruppens mognadsgrad avseende digitalisering (nytt fönster).