Hoppa till sidans innehåll

03.Omvärldsspaning

Vårt samhälle har stora hållbarhetsutmaningar kopplade till klimat och miljö, urbanisering och segregation. I denna del görs en kort omvärldsspaning med fokus på samhällsbyggnadsprocessen samt digitalisering ur ett allmänt perspektiv.

Instruktioner och diskussionsfrågor

Steg 1

Se följande film:

Omvärldsspaning

Omvärldsspaning med Susanne Wallén Nielsen, Länsstyrelserna. Textad version kommer inom kort.


Steg 2

Dela in er i mindre grupper, ca 2 - 6 deltagare per grupp. I grupperna, välj ut och diskutera en eller flera av följande diskussionsfrågor:

  1. Stämmer er bild med den omvärldsspaning som presenterades i filmen?
  2. Vad gör ni för omvärldsspaning relaterat till er kommun?

Stöd till processledare

Tidsåtgång: Film ca 8 minuter + tid för diskussionsfrågor.

Kommentar till övningen
Ibland kan det vara svårt att se en direkt påverkan på processer eller aktiviteter i den egna organisationen.

Genom att diskutera och identifiera drivkrafter i omvärlden kan ni lättare komma igång med tankeprocessen och öka insikterna om vad som eventuellt kommer påverka er organisation på kort och lång sikt.​