Hoppa till sidans innehåll

17. Den nationella plattformen för detaljplaner

I denna del går vi igenom vad som gäller kring den nya nationella plattformen för detaljplaner som ska börja gälla den 1 januari 2022.

Instruktioner och diskussionsfrågor

Steg 1

Se därefter följande film:

Den nationella plattformen för detaljplaner

Film med Malin Klintborg programledare för Smartare samhällsbyggnad på Lantmäteriet, moderator Ellinor Persson, Anders Rydén Lantmäteriet och Susanne Wallén Nielsen Länsstyrelserna. Textad version kommer inom kort.


Steg 2

Dela in er i mindre grupper, ca 2 - 6 deltagare per grupp. I grupperna, välj ut och diskutera en eller flera av följande diskussionsfrågor:

  1. Är det en fördel med gemensamma standardiserade plattformar där detta är möjligt
  2. Vad innebär detta för er kommun?
  3. Vad skulle de eventuella nackdelarna vara med gemensamma nationella plattformar?

Stöd till processledare

Tidsåtgång: Film ca 5 minuter + tid för diskussionsfrågor

Kommentar till övningen
Landets detaljplaner ska tillgängliggöras digitalt genom en nationell digital åtkomstpunkt.

Plattformen ska innehålla information som är standardiserad, ständigt uppdaterad och återbrukningsbar. Vad kommer detta innebära för kommunen?