Hoppa till sidans innehåll

15. Samverkan

Digitalisering innebär att samhället behöver hänga ihop mer digitalt i framtiden och detta innebär att offentliga organisationer inklusive kommuner bedöms behöva samverka mycket mer. Samverkan kan gå till på flera olika sätt, allt från utbyte av information till samverkan kring gemensamma tjänster eller att ett antal organisationer samverkar kring ett gemensamt mål.

Instruktioner och diskussionsfrågor

Steg 1

Se följande film:

Samverkan

Film med Anders Rydén Lantmäteriet, moderator Ellinor Persson samt Karl-Johan Ottosson
kommunchef i Vilhelmina kommun. Textad version kommer inom kort.


Steg 2

Dela in er i mindre grupper, ca 2 - 6 deltagare per grupp. I grupperna, välj ut och diskutera en eller flera av följande diskussionsfrågor:

  1. Hur samverkar ni inom er kommun eller med andra kommuner?
  2. Finns det en formell samverkan med andra kommuner som ni deltar i?
  3. Att dela med sig av tjänster mm som kommunerna gör i Västerbotten, är detta något kommunerna i er region också kan göra?
  4. Finns det någon kommun som kan ta ledarrollen som ni kan samarbeta med?

Stöd till processledare

Tidsåtgång: Film ca 9 minuter + tid för diskussionsfrågor

Kommentar till övningen
Samverkan är en av de nycklar till framgång som vi har identifierat under vårt arbete.

Genom att öka era insikter kring möjligheter och utmaningar med samverkan kan ni som organisation bättre ta er an digitaliseringen.

Diskutera frågan om det finns det olika sätt att öka samverkan med andra samt vilka nyttor en ökad samverkan skulle ge er?