Hoppa till sidans innehåll

14. Reaktioner vid förändring - förändringsledning

Människor såväl som organisationer reagerar olika på förändring, denna del beskriver övergripande de reaktioner man kan stöta på då man försöker förändra. Erfarenheten är att en aktiv förändringsledning är väldigt viktig.

Instruktioner och diskussionsfrågor

Steg 1

Dela in er i mindre grupper, ca 2 - 6 deltagare per grupp.

Se följande film:

Reaktioner vid förändring - förändringsledning

Film med Susanne Wallén Nielsen Länsstyrelserna. Textad version kommer inom kort.


Steg 2

Dela in er i mindre grupper, ca 2 - 6 deltagare per grupp. I grupperna, diskutera följande diskussionsfråga:

  1. Hur reagerar ni som enskilda eller grupp på förändring?

Stöd till processledare

Tidsåtgång: Film ca 5 minuter + tid för diskussionsfrågor

Kommentar till övningen
Att öka insikter och diskussion kring utmaningarna med förändring är viktigt för att ni ska lyckas.

Att leda förändring i er organisation kan vara en utmaning, att medvetandegöra olika rektioner kan hjälpa er längs vägen.

Att förstå och kunna möta organisationens reaktioner kommer ge er goda förutsättningar att förändra det som behövs för att lyckas.