Hoppa till sidans innehåll

13. Hur ta sig an utmaningen med digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen - rekommendationer

Samhällsbyggnadsprocessen är en komplex process som påverkar hela samhället inklusive alla kommuner. Hur kan då en kommun på bästa sätt ta sig an utmaningen med digitaliseringen?

Att ge ett enhetligt svar är nästan omöjligt då alla kommuner har lite olika fokus och olika förutsättningar. ​Det gäller förutsättningar som storlek, åldrande befolkning, integration, in- och utflyttning, skatteunderlag med mera. ​

Dessa olika förutsättningar gör det svårt att anpassa rekommendationerna efter varje kommuns förutsättningar, dock kan vi ge mer allmänna rekommendationer baserat på erfarenheter från kommuner som kommit lite längre på sin digitala resa.

Instruktioner och diskussionsfrågor

Steg 1

Se följande film:

Hur ta sig an utmaningen med digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen - rekommendationer

Film med Anders Rydén, Lantmäteriet, Susanne Wallén Nielsen Länsstyrelserna samt
moderator Ellinor Persson. Textad version kommer inom kort.


Steg 2

Dela in er i mindre grupper, ca 2 - 6 deltagare per grupp. I grupperna, välj ut och diskutera en eller flera av följande diskussionsfrågor:

  1. Fungerar rekommendationerna som beskrivs i filmen för er kommun?
  2. Hur skulle ni rekommendera er ledning och era politiker hur ni ska digitalisera? Eller väntar organisationen på att politik och ledning ska komma med en plan?

Stöd till processledare

Tidsåtgång: Film ca 4 minuter + tid för diskussionsfrågor.

Kommentar till övningen
Att diskutera organisationens digitala resa, hur ser ni att den ska gå till? Vilka är de viktigaste aktiviteterna och hur kommer ni igång med dem?

Dessa och många fler frågor, möjligheter och utmaningar behöver aktivt diskuteras för att ni på bästa sätt ska komma vidare med organisationens digitala resa.