Hoppa till sidans innehåll

12. Samhällsbyggnadsprocessen

Så funkar samhällsbyggnadsprocessen. Samhällsbyggnadsprocessen är en komplex process som påverkar hela samhället. Men vad är egentligen samhällsbyggnadsprocessen och hur funkar den? Här besvarar vi några av de frågorna. Processen som beskrivs i denna film är medvetet avgränsad och avser inte allt som bedöms ingå i hela samhällsbyggnadssektorn.

Instruktioner och diskussionsfrågor

Steg 1

Se följande film:

Så funkar samhällsbyggnadsprocessen

Samhällsbyggnadsprocessen är en komplex process som påverkar hela samhället. Men vad är egentligen samhällsbyggnadsprocessen och hur funkar den? Här besvara vi några av de frågorna. Se filmen i engelsk version (nytt fönster).


Steg 2

Dela in er i mindre grupper, ca 2 - 6 deltagare per grupp. I grupperna, välj ut och diskutera en eller flera av följande diskussionsfrågor:

Samhällsbyggnadsprocessen som den beskrivs i filmen inbegriper många aktörer:

  • Över 500 000 anställda
  • 290 kommuner
  • Över 20 000 företag, varav många små och medelstora företag
  • Ett fåtal myndigheter, Boverket, Lantmäteriet, SGU, Trafikverket m.fl.
  • Från tidig planprocess till färdigt projekt tar det ofta mer än 8 år
  1. Vad ser ni som de största utmaningarna med regeringens mål med en helt digitalt obruten samhällsbyggnadsprocess?