Hoppa till sidans innehåll

11. Utmaningar med digitalisering inom samhällsbyggnad

Här går vi igenom olika utmaningar kring digitalisering av samhällsbyggnad samt ställer frågan till åhörarna där de röstar fram de tre största utmaningarna (av de sammanställda 10).

Instruktioner och diskussionsfrågor

Steg 1

Se följande film:

Utmaningar med digitalisering inom samhällsbyggnad

Film med Anders Rydén, Lantmäteriet, Susanne Wallén Nielsen Länsstyrelserna samt
moderator Ellinor Persson. Textad version kommer inom kort.


Steg 2

Dela in er i mindre grupper, ca 2 - 6 deltagare per grupp. I grupperna, välj ut och diskutera en eller flera av följande diskussionsfrågor:

  1. Vilka utmaningar ser ni i er kommun (organisation)?
  2. Vilka utmaningar ser ni för samhället i stort avseende digitalisering?

Stöd till processledare

Tidsåtgång: Film ca 5 minuter + tid för diskussionsfrågor

Kommentar till övningen
Kunskapsbrist, ej tillräckligt prioriterat, ett komplext ämne eller saknaden av styrning och tydliga mål. Det här är alla utmaningar som ofta identifieras som hinder för digitalisering.

Genom att diskutera på vilket sätt utmaningar kan vändas till möjligheter och hur ni i er organisation kan arbeta för att minska hindren, bygger ni insikter kring digitaliseringens möjligheter inom samhällsbyggnad.