Hoppa till sidans innehåll

Ordlista, begrepp och termer

Digitaliseringens värld är fylld av svåra ord, termer och begrepp. Här hjälper vi till att reda ut vad de egentligen betyder.

Algoritm

En algoritm är en instruktion eller en regel för hur något ska göras, eller hur ett dataprogram ska reagera på något. Exempel är en själkörande bil, algoritmer reagerar på olika data som exempelvis att identifiera en cyklist från höger, att det står 30 på hastighetsskylten eller att det är en fotgängare på övergångsstället.
Läs mer om hur algoritmer styr din vardag på Svenska Yle (öppnas i nytt fönster).

API

API står för Application Programming Interface och är kortfattat ett gränssnitt mellan ett dataprogram och ett annat dataprogram. Det används för att olika program och applikationer (appar) ska kunna prata med varandra och kan t ex användas för att hämta och uppdatera information mellan olika system.

Vad är ett API?

Filmen beskriver vad ett API är. Syntolkad version kommer inom kort.

Ett API fyller följande funktion:

 • Så här ska du prata (andra dataprogram) med mig för att jag ska förstå, vanligtvis sökvägen där du hittar mig och vilka parametrar du vill använda (av de som jag förstår), exempelvis vilken position du har eller vilken stad du vill att väderprognosen ska visas för mm.
 • Så här förstår du det svar jag kommer skicka tillbaka
  Exempel på när API används.
 • En användare begär väderinformation på en app på telefonen
 • Appen gör ett anrop till en vädertjänsts API genom att ange adressen och vilka parametrar som ska användas, exempelvis ”ge mig 24 timmarsprognosen baserat på min position”.
 • Vädertjänsten svarar tillbaka informationen baserat på anropet
 • Appen visar resultatet för användaren på telefonen.

Artificiell intelligens

Artificiell intelligens avser dataprogram som förutom de motsvarande mänskliga förmågorna se, läsa och höra har förmågor som förståelse, resonemang, uppfatta omgivningen, lärande, problemlösning, interagera med omgivningen, fatta beslut mm. Kortfattat: AI är ett dataprogram som kan utföra uppgifter som det normalt behövs en mänsklig hjärna för att utföra.

Också; maskinlärande, är när datorer kan lära sig själva, snarare än att bara följa en uppsättning kommandon utfärdade av människor. De gör det genom att kontinuerligt samla data på olika sätt, tillämpa en åtgärd och samla in mer data från den verkliga världen för att bedöma resultaten av åtgärden.

Augmented reality (förstärkt verklighet)

Avser när användaren ser datoranimerade bilder, ljud och annan data som ett extra lager över den faktiska, fysiska verkligheten. Vanligtvis matar en eller flera kameror in xxx i en enhet, som sedan presenterar en video överlagd med en extra nivå av digitaliserade effekter. Ett exempel på detta är Pokémon Go.

Men tekniken kan naturligtvis användas för mycket mer än det. Ikea använder till exempel en app för att visa om det finns plats för en soffa i ditt vardagsrum.

Autonoma fordon

Ett självkörande fordon, även känd som ett obemannat markfordon, autonomt fordon, förarlös bil, självstyrande bil och robotbil, är ett autonomt fordon som kan uppfylla de viktigaste transportfunktionerna motsvarande en traditionell bil eller buss. Ett självkörande fordon är kapabel att avkänna dess omgivning och navigera utan mänsklig styrning.

Avancerad analys

Olika metoder för att göra analys av data har blivit mer avancerade de senaste åren. Nedan olika typer av analys:

Beskrivande analys

 • Vad hände?
 • Vad händer?

Diagnos

 • Varför hände det?
 • Vilka är de viktigaste relationerna?

Förutspående analys

 • Vad kommer att hända?
 • Om utifall att?
 • Hur stor risk är det?

Normativ analys (Prescriptive)

 • Vad borde hända?
 • Vilket är det bästa alternativet?
 • Hur kan jag optimera?
 • Hur kan jag påverka?

Big Data

Är en term inom datavetenskap som täcker insamling, lagring, analys och tolkning av stora mängder data av olika typer (t.ex. transaktionsdata, inkommande sensordata, videoövervakning, Twitter-flöden etc.)

Om det används på rätt sätt kan det ändra beslutsprocessen i en organisation.

BIM

BIM handlar om att skapa och använda digitala modeller av byggnadsverk i samhällsbyggandet. De digitala modeller som skapas kallas Byggnadsinformationsmodeller och arbetssättet kallas Byggnadsinformationsmodellering. Båda begreppen förkortas BIM.

Läs mer på webbplatsen för Bim Alliance (öppnas i nytt fönster).

Bildanalys

Bildanalys avser i första hand analys av digitala bilder. Ofta är analysen automatiserad och finns bland annat i din mobil, känner igen ditt ansikte och ditt fingeravtryck, avläser priset på dina varor i affären och har granskat varenda kaffeböna till ditt kaffe. Mer avancerade analyser används exempelvis inom vården för att hitta olika cancerformer eller för att planera operationer baserade på tomografibilder mm.

Blockchain

Detta är ett system som är utformat för att göra det svårt och till och med omöjligt att ändra tidigare transaktioner. Tänk på det som en kontinuerlig växande lista över anslutna datablock, som är krypterade och sprids över Internet. Varje block består av en krypterad referens till ett tidigare block, en tidsstämpel och ett antal transaktioner. Det mest kända exemplet på ett system som använder Blockchain är Bitcoin.

Bitcoin

Bitcoin är en digital cryptocurrency/kryptovaluta, som kan användas både som betalning och lagring av penningvärde. Bitcoin skapas - eller ”minas” - med kraftfulla datorer som kör komplexa algoritmer. Det är ett decentraliserat system som använder blockchain-teknik, vilket gör det svårt att manipulera eller förstöra till och med av nationella regeringar. Bitcoin handlas på olika globala börser och priset bestäms av utbud och efterfrågan.

Chat bot

En Chatbot är datorprogram som du interagerar med via ett chatgränssnitt. Att använda en chatbot är lika enkelt som att prata med någon. En chatbot använder oftast artificiell intelligens för att kommunicera. Med modern teknik går det att automatisera, och därmed effektivisera, kontakterna mellan besökare/kunder och företag eller organisationer. Ordet chatbot är bildat av orden chat och robot.

Crowd sourcing

Crowd sourcing är en metod att lösa problem med, eller söka förslag till problemlösning från, många andra parter. Det har till stor del blivit möjligt med alla olika sätt att kommunicera med andra på Internet.

Dataset

En samling strukturerad data som kan laddas ned eller utbytas och bearbetas vidare. Dataset kan exempelvis användas för att ladda ned stora mängder data för en viss tidsperiod. När du har sparat ned ett dataset kan du själv filtrera och bearbeta informationen enligt dina behov, till exempel för att ta fram statistik.

Digital kopia/Digital twin

Idag är det väldigt vanligt att olika aktörer skapar en digital kopia av en motor eller en maskin vilken man sen kan göra exempelvis simuleringar eller belastningstester på.
Men detta sker även inom mer eller mindre alla branscher.

Exempel: Mitra Biotech, gör en digital kopia av en människa baserat på analys av en mängd provtagningar. De kan då bättre bedöma resultat och effekter av olika mediciner vid cancerbehandling.

Tekniken används även inom samhällsbyggnad för att göra digitala kopior av fastigheter eller hela städer mm.

Drönare

Ordet drönare kommer från det Engelska ordet drone, vilket antyder på en obemannad flygande farkost. Andra kända benämningar är även UAV (Unmanned Aerial Vehicle) , UAS (Unmanned Aerial System) och RPAS (Remotely Piloted Aircraft System). En drönares användningsområden är många och olika, där idag fotografering är det mest populära. Utöver det används drönare även i räddningsuppdrag där man t.ex. behöver hitta en försvunnen människa, i svåråtkomlig terräng där man måste få fram medicin omedelbart, även inom samhällsbyggnad har man börjat använda drönare för att scanna av stora byggnader till 3D modeller. Det finns väldigt många användningsområden och det är egentligen bara fantasin som sätter gränser för vad du kan göra. Även drönare som transportera människor eller gods har börjat dyka upp på marknaden.

Se Youtube filmen om världens första autonoma drönare för passagerare (Kina 2017, öppnas i nytt fönster).

Läs SVT's nyhet om drönare som hjälper till vid hjärtstopp (öppnas i nytt fönster).

Exoskelett

Ett exoskelett, eller robotdräkt som det också ibland kallas, är ett yttre ”konstgjort” skelett som bl.a. används inom vården exempelvis inom strokerehabilitering för att lära patienter att gå igen eller för att personal ska kunna göra tunga lyft.

Ett exempel är HAL (Hybrid Assitive Limb), ett exoskelett som förstärker kroppens egna rörelse. Innovationen är framtagen av det japanska företaget Cyberdyne Inc.

Läs vidare i artiklarna från Spectrum (öppnas i nytt fönster) och Ny teknik (öppnas i nytt fönster).

GDPR

Dataskyddsförordningen (The General Data Protection Regulation) är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. GDPR gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras.

Läs mer om GDPR från Europaparlamentet och rådets skrift på Eur-Lex webbplats (öppnas i nytt fönster).

Läs mer på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats (öppnas i nytt fönster)

Internet of Things (IoT)

Avser fysiska produkter med inbyggd teknik som är ansluten via Internet. Bilar, byggnader och gadgets som innehåller CPU, programvara, elektroniska sensorer och Internetanslutning kan alltså betraktas som en del av IoT om de finns i ett nätverk och kan prata med varandra. IoT:s potential är därför enorm.

Konversations-plattformar

Olika plattformar för att föra konversation på internet med andra personer. Vanliga plattformar är SMS, Messenger, Facebook, Twitter, WhatsApp m.fl.

Kryptovaluta

Kryptovalutor är en digital valuta som bygger på kryptering för att validera och säkra transaktioner. Kryptering används för att skydda transaktioner vilket tillåter anonyma transaktioner mellan enskilda användare utan behov av banker eller centralbanker.

 • Ingen statlig inblandning utan hanteras av individer,
 • inga banker eller traditionella finansinstitut som tar avgifter,
 • inbyggd säkerhet i blockkedjan,
 • enkelt att flytta pengar över landsgränser.

Kryptering

Avser en form av kodning som skyddar dina data och förhindrar andra att läsa dem.

Lägesbestämda givare

En lägesbestämd givare är en sensor, vilket i sin tur är ett är ett samlingsbegrepp på en apparat eller anläggning som insamlar, konverterar och i vissa fall distribuerar någon form av signal eller stimuli eller data.

Machine learning/Maskin-inlärning

Machine learning, eller maskininlärning som det heter på svenska, är ett område inom AI (Artificiell Intelligens) som går ut på att få datorer att självständigt förstå och hantera stora mängder data.

Förr talade vi om för datorerna vad de skulle göra och hur de skulle användas genom ren programmering (instruktioner). Med maskininlärning använder vi olika typer av algoritmer i datorerna för att de ska bli smartare och snabbare med tiden. Ju mer data och information en dator får bearbeta, desto smartare blir den. Den lär sig tolka och bearbeta stora mängder data för att sedan kunna förutse mönster. Mönster som för en människa ofta blir för komplexa att tolka.

Mixed Reality

Avser när man blandar den virtuella världen med den verkliga världen, exempelvis att se ett virtuellt Attefallshus på din tomt.

Molntjänst

Molntjänster är IT-tjänster som låter dig hantera program, processorkraft, datalagring och annat online istället för via datorns mjukvara. För att en tjänst ska räknas som en molntjänst (öppnas i nytt fönster) är det vissa krav som måste uppfyllas. Du som konsument ska bland annat kunna beställa, ändra och ta bort tjänster utan någon mänsklig inblandning.

Dessutom ska du som konsument ha åtkomst till tjänsterna från olika enheter, till exempel dator, mobil och surfplatta, via internet.

Några vanliga exempel på molntjänster som många av oss använder dagligen är bland annat:

 • E-postlösningar som Gmail och Outlook,
 • fillagringstjänster som Dropbox, Icloud och Google Drive,
 • musiklösningar som Spotify och Soundcloud,
 • kommunikationslösningar som Skype eller Teams. 

Taligenkänning

Taligenkänning avser att en dator uppfattar ljud, förstår att det är exempelvis tal, känner igen och förstår språket samt förstår vad som sägs och inom vilket sammanhang. Kortfattat, processen att elektroniskt eller datatekniskt tolka mänskligt, naturligt tal.

VDC

Virtual Design and Construction (VDC) är NCC:s sätt att arbeta med projekt som stöds av Building Information Modeling (BIM). VDC är ett helt nytt sätt att tänka och närma sig ett projekt och nyskapande när det gäller informationshantering och att organisera arbetskraft och deras arbetsmetoder.

Se filmen på Youtube från Norrköpings kommun om realtidsuppföljning (öppnas i nytt fönster).

Virtuella assistenter

En virtuell assistent inom digitalisering avser oftast en robot eller en programvara (exempelvis Google Assistant) som kan utföra olika arbetsuppgifter och som en människa kan interagera med, vanligtvis via tal.
Den idag vanligaste virtuella assistenten är Google Assistant vilket finns på de flesta smarta telefoner men även i högtalarare mm men det finns även olika robotar vilka utför olika uppgifter.

Filmer med exempel:

Virtual Reality

Är en teknologi som används för att skapa en mycket levande virtuell värld i 3D med hjälp av datorsimulering. Bortsett från alla spännande sätt på vilka VR kan användas, kan tekniken användas för att visualisera tänkta hus eller hela områden i detaljplaner eller bygglov.

5G

5G avser nästa generations mobilnät. 5G är ett namn som används som beteckning på nästa stora fas av mobila telekommunikationsstandarder bortom nuvarande 4G. För privatpersoner förväntas 5G att innebära att dator och mobila enheter får snabbare uppkoppling och mindre fördröjning.