Hoppa till sidans innehåll

Kompetenssatsning för ledande personer

Idag finns ett stort behov av ökad kompetens i alla led inom offentlig sektor för att möta samhällets krav på digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen. Nyttan av digitaliseringen tas inte tillvara fullt ut och det finns brister i möjligheterna att hantera informationsflöden mellan myndigheterna.

Digitalisering kan ge stora vinster

Den årliga omsättningen för samhällsbyggnadsprocessen ligger på cirka 25%* av Sveriges BNP. Genom att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter och samverka med andra aktörer kan en enklare, mer kostnadseffektiv och säkrare samhällsbyggnadsprocess skapas i Sverige. Det kräver dock att vi ökar kunskapen om digitalisering på alla nivåer inom organisationen.

*Källa: SmartBuiltEnvironment

Citat 1
Bild med citat: "Intressant, inspirerande och interaktivt på ett smart sätt. Så mycket bättre än andra digitaliseringsutbildningar jag varit på".

Interaktiva webbsändningar för kommunerna

Under oktober genomfördes interaktiva webbsändningar som kommunerna bjöds in till. Syftet med webbsändningarna var att ge ledande personer inom kommunen ökad insikt och förståelse för hur digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen kan och kommer att påverka samhällsplaneringen och samhällsutvecklingen och skapa en bild av hur det kan bidra till den egna verksamheten. De som bjöds in var primärt politiker, ledande tjänstemän och chefer för förvaltningar som ingår i samhällsbyggnadsprocessen hos kommuner samt länsstyrelsernas ledningar. Förutom dessa bjöds övriga politiker och chefer från andra nämnder in, även medborgare och privata näringslivet erbjöds möjligheten att delta.

- Vi måste vara digitalt redo tillsammans och samverkan är en av nycklarna för att lyckas med digitaliseringen. Genom att vi breddar vår kompetens kring digitaliseringens möjligheter ökar vi också förmågan att möta omvärldens krav och behov, säger Susanne Wallén Nielsen, Länsstyrelserna - projektledare för kompetenssatsningen.

Kompetenssatsningen uppskattas nå minst 3000 ledande personer inom Sveriges kommuner och länsstyrelser.

Citat 2
Bild med två citat: "Väldigt professionellt med presentationer och filmer! Det här kommer ge effekt på digitaliseringen" "Väldigt bra och givande information, jag förstår nu att vi behöver uppdatera vår politik inom digitaliseringsområdet".
Citat 3
Bild med två citat: "Jag kunde en del om digitalisering innan men förstår nu helheten och att vi behöver jobba mer tillsammans" "Jätteintressant, jag har nu mycket bättre insikter och förstår att detta är viktigt!".
Citat 4
Bild med två citat: "Det är det proffsigaste seminarium jag någonsin varit med om!!!" "Detta var välbehövligt, många fler på kommunen skulle behöva ta del av detta".

På regeringens webbplats kan du läsa mer om vad uppdraget att driva en kompetenssatsning handlar om (Regeringens webbplats, öppnas i nytt fönster)

Per Bolund om Våga vara digital!

Här berättar Per Bolund, biträdande finansminister, om framtiden och vikten av digitalisering för att skapa en hållbar och smartare samhällsbyggnadsprocess.