Hoppa till sidans innehåll

Digitaliseringens möjligheter

Smartare samhällsbyggnadsprocess syftar till att med digitaliseringens möjligheter skapa en enklare, öppnare och mer effektiv planerings- och byggprocess till nytta för medborgare, företag och andra aktörer. För att uppnå en smartare samhällsbyggnadsprocess är en grundförutsättning tillgänglighet till nationellt enhetlig och öppen information för alla aktörer i processen.

Varför digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen?

Regeringens mål är att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Genom att använda digitaliseringens möjligheter i viktiga samhällsprocesser nås:

En ökad hållbarhet 

Beslutsstödet stärks genom tidiga, visuella, medborgardialoger och faktabaserade analyser.

En ökad rättssäkerhet

Den demokratiska processen kan stärkas genom tidiga visuella medborgardialoger. Säkerheten i besluten stärks om man vet att man använder information från rätt källa.

En ökad effektivitet

Möjliggörs genom förenklade, automatiska eller robotiserade processer. Genom nationella samverkande lösningar förbättras möjligheter, oavsett storlek, att komma igång med digitaliseringen.

Minskade kostnader

Bara inom samhällsbyggnadsprocessen finns idag en kostnad på mellan 22–42 miljarder kronor per år för att omskapa, söka eller omforma redan befintlig information, denna kan tas bort om informationsmängderna standardiseras och tillgängliggörs för alla.

Vad gör myndigheterna/vad händer nu?

Regeringen har tillsatt flera uppdrag där Lantmäteriet, Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och Boverket finns med, som kommer att stödja en digital samhällsbyggnadsprocess.

Ta reda på mer

Vill du ta reda på mer om vad som händer inom området digitalisering i samhällsbyggnadsprocessen kan du följa länkarna nedan. Här hittar du även en länk till Lantmäteriets nyhetsbrev kring smartare samhällsbyggnadsprocess som du kan börja prenumerera på.

Aktuella regeringsuppdrag

 • Uppdrag att etablera ett nationellt ramverk för grunddata
  Ansvarig myndighet: DIGG Slutrapporteras: 31/1 2021
 • Uppdrag att etablera en förvaltningsgemensam infrastruktur för informationsutbyte
  Ansvarig myndighet: DIGG Slutrapporteras: 31/1 2021
 • Uppdrag för kommuners och regioners del i den gemensamma digitala infrastrukturen.
  Ansvarig myndighet: DIGG Slutrapporteras: 15/6 2021
 • Uppdrag att driva en kompetenssatsning om digitaliseringens möjligheter i plan- och byggprocessen
  Ansvarig myndighet: Lantmäteriet Slutrapporteras: 1/12 2020
 • Uppdrag att etablera en nationell digital infrastruktur för standardiserade dataset i samhällsbyggnadsprocessen
  Ansvarig myndighet: Lantmäteriet Slutrapporteras: 31/1 2022
 • Uppdrag att verka för en enhetlig digital tillämpning av PBL
  Ansvarig myndighet: Boverket Slutrapporteras: 31/8 2020