Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk
Lantmäteriets logotyp

Vanliga frågor och svar

Här har vi samlat vanliga frågor och svar kring spridningstillstånd.

Innan du skickar in din ansökan om spridningstillstånd, var noga med att ha läst igenom informationen på sidorna innan du flyger och sortera och bered ditt material.

Ja, spridningstillståndet gäller för det material du har ansökt för, inte för platsen i fråga.

Det är inte bara byggnader och andra anläggningar som kan vara känsliga för Sveriges totalförsvar, även aktivitet och/eller tillfälliga anläggningar kan anses vara känsliga.

Nej, du kan ansöka för flera områden i en och samma ansökan, men tänk på att om du har väldigt mycket data från många olika platser blir materialet låst tills vi gått igenom alla delområden då vi enbart kan skriva ett beslut om spridningstillstånd per ansökan.

Vi har tagit fram en principmodell för att avgöra detta.

  1. Om en uppdragsgivare ger en flygfotograf i uppdrag att fotografera ett visst område och fotografen i sin tur lämnar över allt material till uppdragsgivaren åligger det uppdragsgivaren att söka spridningstillstånd om denna avser att sprida dessa bilder.
  2. Om däremot flygfotografen fotograferar på eget initiativ i syfte att sälja till flera eventuella kunder så är det fotografen som är skyldig att söka spridningstillstånd.

Vid ärenden som frångår principmodellen gör vi en bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet.

Detta beror på ett följande faktorer:

  • Använder du vår filskickstjänst säkerställs det att materialet inte hamnar på villovägar, det kopplas också automatiskt till ditt ärende utan handpåläggning vilket gör att handläggningen går smidigare och du kan få ett beslut snabbare.
  • Laddar du upp ditt material på tjänster som YouTube, Vimeo, Dropbox, OneDrive, Flickr osv. har du per definition redan spridit ditt material utan ett giltigt spridningstillstånd. Detta gäller även om du markerar ditt material som 'privat' eller gör att det endast kan nås via en specifik länk.

Vi ger tillstånd för det material vi får skickat till oss, om du lämnar in ett lågupplöst material för granskning är det endast detta material du får tillstånd att sprida.