Hoppa till sidans innehåll

1. Hur funkar det?

Här hittar du information om hur den Nationella geodataplattformen fungerar och hur du ansluter dig.

Nationella geodataplattformen gör det möjligt för alla att få tillgång till datamängder som behövs i samhällsbyggnadsprocessen.

Producenter för datamängderna är kommuner och statliga myndigheter och datamängderna tillhandahålls via tjänster med applikationsgränssnitt (API).
I arbetet med att ta fram en nationell geodataplattform för informationsutbyte i samhällsbyggnadsprocessen är nationella specifikationer en central del.
Nationella specifikationer och ett ramverk för dessa, skapar förutsättningar för att flera aktörer, t ex kommuner, kan arbeta på ett likartat sätt. Det underlättar och effektiviserar utbyte av information i samhällsbyggnadsprocessen.

Lantmäteriet fungerar som spindeln i nätet och erbjuder en funktion som datavärd. Med datavärd menas att Lantmäteriet lagrar och tillgängliggör geodata för de producenter som väljer denna lösning. Producenten kan också välja att lagra geodata på annat sätt men samtidigt tillgängliggöra denna via nationell geodataplattform.
Att skapa en nationell åtkomstpunkt är ett första led i att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen

På den Nationella geodataplattformen kan du ansöka om att teckna ett producentavtal som behövs för att tillgängliggöra datamängder via Nationella geodataplattformen. Du kan också ansöka om att hämta information från plattformen.

Under delarna ”du som” kan du läsa mer om hur Nationell geodataplattform fungerar.

Processbild - hur funkar det. Börjar från beslut att ansluta sig, registrera sig i Geotorget, logga in i Geotorget, till ansök om konsumentavtal eller producentavtal.
Processbild hur det går till att ansluta sig. Klicka på bilden för större format.

Vad är ett API?

När man vill få information som finns utanför sin smartphone eller dator förstår de två programvarorna som kommunicerar inte varandra. För att två datorprogram (mjukvara på din dator eller telefon) ska kunna kommunicera med varandra krävs ett Application Programming Interface, API. Ett API fungerar som en tolk mellan t.ex. en telefon och en server och förmedlar frågor och svar sinsemellan de båda enheterna.

För att du ska kunna ta del av och dela med dig av material på Nationella geodataplattformen behöver du ha mjukvara som kan hantera geodata. Mjukvaran fungerar som ett API för att koppla ihop olika sorters databaser, där geodata finns lagrat, vilket innebär att du kan använda det material som du laddar ner.

Vad är ett API?

I den här filmen reder vi på ett enkelt sätt ut vad ett API egentligen är för något och ger exempel på hur det används i vardagen. Se filmen som i syntolkad version (nytt fönster) eller se filmen på engelska (nytt fönster).