Hoppa till sidans innehåll

5. Du som utvecklare

Här hittar du som utvecklare information kring den tekniska lösningen för att hantera geodata med Lantmäteriet som datavärd samt information kring systemet Geodataka­talog, med fyra API:er för uppdatering, uppladdning, nedladdning och sökning.

API-portalen

Som inloggad användare kan du se och hantera de tjänster du har åtkomst till, skapa behörighetsnycklar, skapa behörighetsgrupper samt se användningsstatistik.

Inloggning till API-portalen får du efter att du har ansökt om att bli producent eller konsument i Geotorget. 

API-Portalen finns för både produktionsmiljön och verifieringsmiljön (nytt fönster) för våra direktåtkomsttjänster. Du loggar in i respektive miljös API-Portal för att hantera tjänster och behörighet för just den miljön.

Tjänsternas benämning i API-store

Konsument

Bild som visar två bilder med kundvagn och texterna "Geodatakatalog sökning" och "Geodatakatalog nedladdning"

Producent

Bild med händer som håller pusselbitar i en cirkel och texterna "Geodatakatalog uppdatering" och "Geodatakatalog uppladdning"

Tekniska beskrivningar

Här hittar du tekniska beskrivningar för alla datamängder, hur mottagning fungerar, kommunernas uppladdning med mera.

API för konsument

API för producent