Hoppa till sidans innehåll

4. Du som producent

Här hittar du som producent information om hur du ansluter och tillgängliggör datamängder via Nationella geodataplattformen. Läs igenom alla delar innan du går vidare och ansöker om att teckna producentavtal. Endast kommuner och statliga myndigheter kan ansluta sig som producent till den Nationella geodataplattformen.

  1. Läs igenom producentavtalet (pdf). I producentavtalet regleras åtaganden mellan er som producent och Lantmäteriet som ansvarar för Nationella geodataplattformen.
  2. Datamängder som tillgängliggörs via den Nationella geodataplattformen ska följa de överenskomna nationella specifikationerna (nytt fönster). Oavsett om du väljer att använda Lantmäteriet som datavärd eller tillgängliggöra via eget API.
  3. Om datamängderna innehåller personuppgifter ska ett personuppgiftsbiträdesavtal, PUB-avtal (pdf), tecknas mellan producent och Lantmäteriet. I PUB-avtalet ska du som producent fylla i kontaktuppgifter i er organisation, typ av personuppgifter och kategori av personuppgifter för datamängden du kommer att tillgängliggöra. Tänk på att PUB-avtalet bör tecknas på en delegeringsnivå som ligger högre än informationsägarskapet för datamängderna om du avser att tillgängliggöra mer än en datamängd. Detta för att undvika att skriva ett nytt PUB-avtal för den nya datamängden och istället endast komplettera det befintliga PUB-avtalet.
  4. Tekniska beskrivningar för de API:er som används för den Nationella geodataplattformen finns här. Det gäller både API:er för leverans till Lantmäteriet men även om ni väljer att tillgängliggöra datamängderna via egna API:er.
  5. Här hittar du information om vilket serviceåtagande som gäller för Nationella geodataplattformen (pdf).

Registrera ett konto i Geotorget

Du behöver först ett konto i Geotorget om du inte redan har det.

Så här tecknar du ett producentavtal

För att kunna tillgängliggöra datamängder i Nationella geodataplattformen måste du först registrera dig som producent i e-tjänsten Geotorget.

Läs igenom guiden för att bli producent (pdf) innan du går vidare och ansöker om att teckna producentavtal.

Bild som beskriver processen att teckna avtal i Geotorget.
Process för att teckna producentavtal i Geotorget. Klicka på bilden för större format.

Specifikationer informations- och referensmodeller

Nationella specifikationer skapar förutsättningar för att flera aktörer, t.ex. kommuner, ska kunna arbeta på ett likartat sätt. Det underlättar utbyte av information mellan parter och effektiviserar samhällsbyggnadsprocessen.

För att kunna arbeta så effektivt som möjligt, är det viktigt att du som producent arbetar i enlighet med specifikationerna.