Hoppa till sidans innehåll

Nationell geodataplattform - Webbinarier kring anslutning och leverans av digitala detaljplaner

Under maj och juni 2021 planeras ett antal informationstillfällen via Skype som riktar sig till kommuner som ska ansluta till den Nationella geodataplattformen för att leverera digitala detaljplaner.

De kostnadsfria webbinarierna kommer att ta upp olika teman och gå lite mer på djupet. Det kommer att finnas visst utrymme för dialog och frågor.

Innehållet i webbinarierna kommer att tillgängliggöras på vår webbplats i efterhand.

Eftersom vi vill kunna gå direkt in på respektive tema rekommenderar vi att man har tagit del av en kort introduktion som finns inspelad. Filmen är ca 10 minuter lång.

Vi planerar att ta upp följande teman

Producentavtal och användningsvillkor

När en kommun vill tillgängliggöra en datamängd i den Nationella geodataplattformen så tecknas ett producentavtal mellan kommunen och Lantmäteriet. I avtalet regleras de åtaganden som kommunen respektive Lantmäteriet åtar sig. För att använda tillgängliggjorda datamängder så regleras det via användningsvillkor. I föredraget går vi igenom innehållet i både producentavtal och användningsvillkor. 

Föredraget hålls av våra regionala geodatasamordnare Mathias Rantanen, Mats Berglund och Anna Bergman.

Nationell specifikation för detaljplan

Nationella specifikationer stödjer ett standardiserat utbyte av information mellan parter och effektiviserar samhällsbyggnadsprocessen. Vi tittar närmare på hur specifikationen beskriver vilka krav som ställs på den detaljplaneinformation som ska levereras.

Föredraget hålls av våra Regionala geodatasamordnare Anna Bergman och Anika Henriksson.

Anslutning och leverans

Vi tittar närmare på vad det innebär att ansluta till den Nationella geodataplattformen med eller utan datavärdskap. Vad som ska levereras för att sökning och hämtning ska bli möjlig för en konsument. Anslutning till plattformen sker maskin-till-maskin via överenskomna gränssnitt (API), där systemleverantörerna har en viktig roll.

Föredraget hålls av våra regionala geodatasamordnare Joakim Jansson, Johan Linjer och Karin Neland.

Datum och anmälan

Datum och möjlighet till anmälan presenteras här så snart tillfället för respektive webbinarium är bestämt. Max antal deltagare per tillfälle är 50 personer.

Producentavtal och användningsvillkor

Det finns två tillfällen att välja mellan:

  • 4 maj, kl. 13-14. FULLBOKAT.
  • 11 maj, kl. 11-12. FULLBOKAT.

Nationell specifikation för detaljplan

Det finns två tillfällen att välja mellan:

  • 20 maj, kl. 9-10. FULLBOKAT.
  • 25 maj, kl. 13-14. FULLBOKAT.

Anslutning och leverans

Det finns två tillfällen att välja mellan:

Kontakt

Har du några frågor är du välkommen att kontakta din regionala geodatasamordnare.