Hoppa till sidans innehåll

Webbinarier - Anslutning och leverans av digitala detaljplaner till den Nationella geodataplattformen

Lantmäteriets regionala geodatasamordnare planerar för ett antal informationstillfällen under maj och juni via Skype. Målgruppen är kommuner som vill ansluta sig till den Nationella geodataplattformen för att leverera digitala detaljplaner.

Webbinarierna kommer att ta upp olika teman och gå lite mer på djupet, det kommer också finnas visst utrymme för dialog och frågor. Planerade datum är:

  • Producentavtal och användningsvillkor - den 4 maj, kl. 13-14 och den 11 maj, kl.11-12
  • Nationell specifikation för detaljplan - den 20 maj, kl. 9-10 och den 25 maj, kl. 13-14
  • Anslutning och leverans - datum bestäms inom kort.

Läs mer och anmäl dig här.