Hoppa till sidans innehåll

Nytt regeringsuppdrag till Boverket

Boverket har fått ett nytt regeringsuppdrag att fortsätta verka för en effektiv och enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen (PBL) i en digital miljö, nu med fokus på lösningar.

Uppdraget ska redovisas senast i december 2021 och utföras i samverkan med berörda aktörer inom samhällsbyggnadsprocessen. Läs mer om uppdraget på Boverkets webbplats (nytt fönster)