Hoppa till sidans innehåll

Lägesbild över kommunernas arbete kring digitalisering av detaljplan och översiktsplaner

På uppdrag av Lantmäteriet och Boverket har Sweco genomfört en undersökning för att skapa sig en lägesbild över kommunernas arbete kring digitalisering av befintliga detaljplaner och översiktsplaner (d.v.s. som inte berörs av Boverkets nya föreskrifter).

Planchef, GIS-samordnare eller person med kunskaper om digitaliseringsarbete har svarat på en digital enkätundersökning. 90% (261 av 290) av Sveriges kommuner har svarat på enkäten. Detta ger en god representation av olika kommungrupper och således tillförlitliga svarsresultat.

 • 37 % av de svarande kommunerna har påbörjat eller är klara med digitaliseringen av detaljplanerna.
 • 43 % svarade att de inte påbörjat någon digitalisering men har planer för det framgent.
 • 70 % av kommunerna som påbörjat eller är färdiga med sin digitalisering av detaljplanerna genomförde arbetet in-house.
 • 21 % av alla kommuner hade inte påbörjat någon digitalisering av detaljplanerna och har heller inte planer på att göra det.
 • 44 % av alla de svarande kommunerna har en digital översiktsplan.
Diagram med svar på frågan om kommunen har digitaliserat (vektoriserat) sina detaljplaner. 9 % svarade ja, vi är klara. 28% svarade ja, men vi är inte klara. 43 % svarade nej, men vi har planer på det. 21 % svarade nej, och det är inget vi planerar.
Svar på frågan om kommunen har digitaliserat (vektoriserat) sina detaljplaner.
Diagram med svar på frågan om kommunen har en digital översiktsplan. 9 % svarade ja, enligt ÖP-modellen. 18% svarade ja, delvis efter ÖP-modellen. 17 % svarade ja, efter egen struktur. 57 % svarade nej.
Svar på frågan om kommunen har en digital översiktsplan.

Utifrån detta anser många kommuner att digitaliseringen av detaljplanerna ger:

 • ökad tillgänglighet
 • bra analyser
 • fler e-tjänster
 • ökad effektivisering
 • högra grad av rättssäkerhet
 • mer likvärdighet för alla inblandade.

Av kommunerna som planerar att digitalisera sina detaljplaner svarar 34% att de även planerar att genomföra en kvalitetskontroll och inmätning av fastighetsgränserna. Av de kommuner som redan digitaliserat hela eller delar av sina detaljplaner uppger 10% att de genomfört kvalitetskontroll och inmätning.

För ytterligare information, kontakta: staffan.kjellman@lm.se

Välkommen att läsa rapporten i sin helhet!