Hoppa till sidans innehåll

HMK – Digital grundkarta 2020

I ett uppdrag inom Projekt Smartare samhällsbyggnadsprocess har en handledning för grundkarta tagits fram som den 1 oktober 2020 publicerades på Lantmäteriets webbplats.

HMK – Digital grundkarta är en handledning för framtagande av grundkarta. Arbetet har genomförts och i samverkan med intressenterna i samhällsbyggnadsprocessen, Sveriges kommuner samt Boverket, SKR och systemleverantörerna.