Hoppa till sidans innehåll

Förlängd tidplan för publicering av HMK - Digital grundkarta

04 juni 2020

Först stort tack för alla som skickat in remissvar, vilket engagemang och så många bra synpunkter för vårt fortsatta arbete med handledningen. Kommit drygt 90 remissvar från i första hand kommuner, men även andra organisationer och systemleverantörer.

- Totalt är det drygt 600 synpunkter på de olika avsnitten i handledningen, på vissa avsnitt betydligt fler än på andra, varav även synpunkter som går i olika riktning.

Mängden remissvar och antalet synpunkter är en anledning till att vi begärt förlängd tidplan för att ta fram version 1.0.

På styrgruppens möte i maj beslutades, utifrån vårt förslag, att förlänga tidplanen med publicering den 1 oktober 2020Lantmäteriets hemsida.

En andra anledning är att vi behöver få beslut på att några av de dokument som vi hänvisar till är klara och publicerade, bl.a. ramverket för informationsarkitektur.

Vi behöver också få klarlagt hur grundkartan ska hanteras vid datavärdskap, möjlighet att lagra tillsammans med detaljplan, format etc. arkivering är en fråga det kommit mycket synpunkter på.

Vi kommer också att återkoppla till några av er som skickat remissvar, för diskussion och tydliggörande av synpunkter.