Hoppa till sidans innehåll

Föreskrifter och allmänna råd för planbeskrivning publicerade

Boverket har beslutat om nya föreskrifter för planbeskrivningar till detaljplaner. Reglerna gäller både planbeskrivningens innehåll och hur informationen ska hanteras digitalt. Reglerna träder i kraft den 1 januari 2021. Boverkets föreskrifter om planbeskrivning (nytt fönster) ska tillämpas vid antagande av nya detaljplaner och vid ändring av befintliga planer, om planarbetet påbörjas efter 31 december 2021. Syftet med föreskriften är att informationen i planbeskrivningar ska vara enhetligt och ha en digital funktionalitet som gör att informationen kan tillgängliggöras och behandlas digitalt på en nationell nivå.

Innehållet i en planbeskrivning regleras i 4 kap. plan och bygglagen och föreskrifterna förtydligar vad som ska redovisas. Till exempel regleras vad syftet ska innehålla, hur planeringsunderlag ska hanteras och vilka genomförandefrågor som behöver redovisas.

De nya reglerna påverkar alla som producerar detaljplaner och som har en roll i detaljplaneprocessen. Det innebär bland annat att alla kommuner, länsstyrelser, andra myndigheter, domstolar och systemleverantörer som utvecklar programvaror för att ta fram och hantera detaljplaner berörs. Reglerna trädde i kraft den 1 januari 2021. Kommunerna får tillämpa reglerna direkt, men måste inte göra det. Reglerna gäller fullt ut för planbeskrivningar som hör till detaljplaner som påbörjas efter den 31 december 2021.