Hoppa till sidans innehåll

E-lärande – Smartare samhällsbyggnadsprocess

Regeringens satsning för att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen pågår för fullt. Ett viktigt steg är att detaljplaner, som påbörjas från 1 januari 2022, ska upprättas digitalt och kunna tillgängliggöras nationellt.

Inför den omställningen erbjuder Lantmäteriet nya webbutbildningar som främst riktar sig till handläggare och mellanchefer inom samhällsbyggnadsprocessen på kommunerna, som ett stöd i arbetet. Webbutbildningarna tar ungefär 60 respektive 30 minuter att genomföra och kan göras enskilt eller i grupp.

De ger en introduktion till vilka insatser som Lantmäteriet rekommenderar kommunerna att vidta och vilket material som är intressant att fördjupa sig i. Där finns också intressanta och inspirerande exempel från hur några kommuner har gjort i sin digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen.

Utbildningen innehåller två moduler:

  • Modul 1 - En orientering i digital samhällsbyggnadsprocess
  • Modul 2 - En orientering i digital grundkarta

Fler moduler kommer att publiceras framöver. Klicka här för att komma till utbildningarna (öppnas i nytt fönster).

Fortsatt kan du även ta del av satsningen Våga vara digital (öppnas i nytt fönster), här ges du information om digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen, till exempel målet med kompetenssatsningen och varför digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen, omvärldsbevakning samt den tekniska utvecklingen och vilka möjligheter den ger inom samhällsbyggnadsområdet.