Hoppa till sidans innehåll

Digitalisera plan- och bygglovsprocesser

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram en rapport med frågor och svar om utmaningar i form av lagbestämmelser, praxis och regelverk.

Samhället ställer allt högre krav på att information ska finnas digitalt tillgänglig för att kunna nyttjas i e-tjänster och andra servicelösningar. Bygglovsprocessen är en av de kommunala processer som nu digitaliseras i många kommuner. Syftet med denna rapport är att besvara frågor kopplade till juridiska utmaningar som uppstår när kommunen ska digitalisera processer inom PBL-området. Fokus ligger på bygglovsprocessen men berör även frågeställningar kring detaljplaner.

Rapporten på SKR:s webbplats (nytt fönster) vänder sig till bygglovschefer, digitala strateger och andra som arbetar för digital omställning inom samhällsbyggnadsområdet.