Hoppa till sidans innehåll

Boverket har tagit beslut om föreskrifter om detaljplan, BFS 2020:5, och allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan, BFS 2020:6

Föreskriften och de allmänna råden trädde i kraft den 1 oktober 2020. Kommunerna får börja tillämpa föreskriften direkt vid ikraftträdande, men är inget krav. Föreskriften blir obligatorisk att tillämpa på detaljplaner som påbörjas efter 31 december 2021. De allmänna råden börjar gälla omedelbart vid ikraftträdandet 1 oktober 2020.

Boverkets föreskrifter (2020:5) om detaljplan reglerar vilka planbestämmelser som får användas, vad som ingår i varje planbestämmelse och oftast också hur de ska formuleras. Föreskriften innehåller också regler om hur detaljplanens information ska hanteras digitalt, till exempel att viss information ska vara digitalt kopplad till detaljplanen och att alla planbestämmelser ska ha en viss bestämmelsekod.

Boverkets allmänna råd (2020:6) om redovisning av reglering i detaljplan anger ett sätt som detaljplanen kan redovisas för att tillgodose kravet på tydlighet i PBL och föreskriftens regler. Det allmänna rådet bygger på tidigare praxis för redovisning av reglering i detaljplan och ersätter Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser.

Boverkets Planbestämmelsekatalog tydliggör hur planbestämmelser ska skrivas och struktureras för att fungera i digitala sammanhang. När föreskriften träder i kraft publiceras en ny release av Planbestämmelsekatalogen. Genom att använda katalogen så uppfylls kraven i PBL och i föreskriften på planbestämmelser. Boverket sände 1 oktober ett webbseminarium om de nya föreskrifterna och allmänna råden. Du kan ta del av webbseminariet i efterhand här (nytt fönster).