Hoppa till sidans innehåll

Andra initiativ

Här samlas information från andra aktörer eller projekt som också stödjer en Smartare samhällsbyggnadsprocess. En viktig del i alla initiativ, är att dela med sig av erfarenheter, framgångar och goda exempel.

Boverket

Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen (öppnas i nytt fönster).

Vägledning: en handbok om plan- och bygglagen (öppnas i nytt fönster).

DIGG

Uppdrag att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte (öppnas i nytt fönster).

Uppdrag att etablera ett nationellt ramverk för grunddata inom den offentliga förvaltningen (öppnas i nytt fönster).

Digitalisering av offentlig sektor (öppnas i nytt fönster).

SKR

Digital kompetensutveckling för ledningen i kommuner och regioner (öppnas i nytt fönster).

Dela med dig och ta del av vad andra gör eller har gjort i Dela digitalt (öpnnas i nytt fönster).

Smart Built Environment

Ett strategiskt innovationsprogram för att skapa ett obrutet informationsflöde med affärsdrivna tillämpningar inom BIM, geodata/GIS och industriella processer som skapar nyttor för företagen, brukarna och samhället. Smart Built Environment startade officiellt den 1 januari 2016.

Programmet är en långsiktig satsning på upp till 12 år, som i den första treårsperioden omfattar omkring 200 miljoner kronor. Projekt startas dels genom öppna utlysningar och dels genom att mobilisera aktörerna till gemensamma strategiska satsningar.