Hoppa till sidans innehåll

Specifikationer och vägledningar

Nationella specifikationer, och ett ramverk för dessa, skapar förutsättningar för att flera aktörer kan arbeta på ett likartat sätt. I arbetet med att ta fram en nationell lösning för informationsutbyte i samhällsbyggnadsprocessen är nationella specifikationer en central del och är en av förutsättningarna för en nationell geodataplattform.

Specifikationerna kommer att delas upp i fyra olika typer:

 1. Informationsspecifikation
  En beskrivning av informationsbehovet för samhällsbyggnadsprocessen.
 2. Dataproduktspecifikation för tillgängliggörande
  En beskrivning för konsumenten vilken information de får tillgång till.
 3. Specifikation för leverans till Nationell geodataplattform (NGP)
  En beskrivning för producenten hur de tekniskt tillgängliggör sin information.
 4. Specifikation för att söka och hämta referensdata
  En beskrivning för konsumenten hur de tekniskt hittar informationen.
Olika typer av specifikationer. Klicka på bilden för att göra den större.

Utvecklingsstatus för specifikationer

Här beskriver vi de olika statusarna i utvecklingen, samt deras betydelse.

Utkast

En modell med statusen utkast ska inte tolkas som varken fullständig eller korrekt. Den som väljer att implementera
en sådan modell gör det på ”egen risk” och kan förvänta sig att det kan ske stora förändringar.

Test

När en modell får statusen test är den teoretiskt klar för att börja testas för att säkerställa att den kan användas i praktiken. En modell med statusen test ska inte tolkas som korrekt men däremot att den är fullständig, det vill säga att den omfattar alla identifierade behov. Den som implementerar en modell som är i testfasen kan förvänta sig att det kommer att ske förändringar.

Gällande

När en specifikation får statusen gällande anses den vara fullständig och korrekt.

Upphävd

När en specifikation får statusen upphävd ska den anses vara icke gällande och att den antingen har blivit ersatt av något annat, eller att specifikationen inte längre behövs. En specifikation med statusen upphävd bör inte implementeras.

Vägledningar

Vägledningar kommer att tas fram för de nationella specifikationerna. De kommer att publiceras tillsammans med respektive datamängd. Vägledningen ger ett stöd i tolkningen av specifikationen.