Hoppa till sidans innehåll

Byggnad

Byggnadsinformationen omfattar byggnader med en konstruktion som begränsas av ytterväggarna. En byggnad definieras enligt Plan- och Bygglagen, PBL, som en varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den.
(PBL, Plan- och bygglag 2010:900 1 kap 4 §).

Byggnaderna har en geometrisk beskrivning i olika varianter av NS-LOD-nivåer samt information om bl.a. ändamål, status, areor och geometrimetadata. Datamängden kan innehålla information om byggnader som uppkommer i samband med kommunens olika beslut i bygglovsprocessen. Kommunerna ansvarar för uppdateringen och mäter in dessa byggnader genom detaljerad geodetisk detaljmätning, men de kan även använda sig av fotogrammetrisk detaljmätning.

Kommunen kan välja att tillgängliggöra information när som helst i processen.

Nationella specifikationer

För byggnad finns olika typer av specifikationer som beskriver informationsinnehållet, leverans till och tillgängliggörande från geodataplattformen. Dessa finns i testversioner och kommer att ändras under teståret 2022.

Nationell specifikation Byggnad, version 1.0 Test 4 (publicerad 2022-02-07)

Nationell informationsspecifikation Byggnad (pdf, nytt fönster)
Beskriver informationsbehovet/informationsinnehållet och finns i en testversion och kan börja testas för att säkerställa att den kan användas i praktiken. Den ska ännu inte tolkas som korrekt, men däremot att den är fullständig. Specifikationen kommer att förändras under teståret 2022.

Specifikation för leverans till Nationella geodataplattformen (pdf, nytt fönster)
Beskriver för producenten hur de tekniskt tillgängliggör sin information på den nationella geodataplattformen.

Nationell dataproduktspecifikation Byggnad (pdf, nytt fönster)
Beskriver för konsumenten vilken information de får tillgång till via den nationella geodataplattformen.

Specifikation för att söka och hämta referensdata v. 1.4
Beskriver för konsumenten hur de tekniskt hittar informationen på den nationella geodataplattformen.

Modeller

Informationsmodeller och begreppsmodeller (nytt fönster)
Beskriver informationslagringsmodell, informationsutbytesmodeller, resursmodeller samt begreppsmodell.

Vägledning

Vägledning Byggnad (pdf, nytt fönster)
Kan användas som stöd för tolkningen av informationsspecifikationen.

Mätningsanvisningar NS Byggnad (pdf, nytt fönster)
Beskriver geometrihanteringen för byggnad. Ett komplement till informationsspecifikationen och vägledningen för Byggnad.

Ändamålskatalog Byggnad (nytt fönster)