Hoppa till sidans innehåll

Datamängder i plattformen

Den Nationella geodataplattformen (NGP) innehåller nedan datamängder. Vi har tagit fram en e-tjänst som ger en visuell överblick av de detaljplaner som finns tillgängliga just nu. Nationella specifikationerna för respektive datamängd hittar du via länkarna nedan.

Vilken data finns i plattformen

Den första datamängden i den Nationella geodataplattformen är detaljplan. I vår e-tjänst kan du se och konsumera vilka detaljplaner som levererats hittils (visas som grön prick i utzoomat läge).

Bilden visar en karta över Sverige samt en tabell över de kommuner som levererat detaljplaner till den Nationella geodataplattformen.
Bilden uppdateras varje måndag. Klicka på bilden för större version.

Befintliga datamängder och nationella specifikationer

Detaljplan

Detaljplaneinformation innehåller information om detaljplaner i Sverige. Det huvudsakliga syftet med en detaljplan är att reglera användning av mark- och vattenområden samt bebyggelse.

Läs mer om detaljplaneinformation och ta del av specifikationer.

Byggnad 

Byggnadsinformationen omfattar byggnader med en konstruktion som begränsas av ytterväggarna. En byggnad definieras enligt Plan- och Bygglagen, PBL, som en varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den.

Läs mer om byggnadsinformation och ta del av specifikationer.

Nationella specifikationer och versionshantering

För att vara en del i det standardiserade informationsutbytet behöver producenter följa de nationella specifikationerna som tas fram för varje datamängd. Det ger dig som producent möjlighet att tillgängliggöra geodata i NGP. Specifikationen kan förändras och nya versioner tas fram. 

Versionshantering av nationella specifikationer. Klicka på bilden för att göra den större.
Vad är specifikationer och vägledningar?

I arbetet med att ta fram en nationell lösning för informationsutbyte i samhällsbyggnadsprocessen är nationella specifikationer en central del.

Läs mer om specifikationer och vägledningar.

Nationellt informationsarkitekturramverk

För att uppnå ett enhetlig och effektivt informationsutbyte tas ett informationsarkitekturramverk fram. Alla aktörer bör läsa och ha kännedom om detta ramverk, men den primära målgruppen är producenter och systemleverantörer.

Läs mer om nationellt informationsarkitekturramverk.

Specifikationer och mätningsanvisningar

De specifikationer och mätanvisningar som visas här är under uppbyggnad och inte tidsbestämda när de kommer att bli klara. 

Specifikationerna kommer att delas upp i tre olika typer:

  • informationsspecifikation (beskriver samlat informationsbehov för samhällsbyggnadsprocessen).
  • dataproduktspecifikation för underhåll (krav gentemot den som samlar in data) - framtida arbete.
  • dataproduktspecifikation för tillgängliggörande (gentemot slutanvändare av data) - framtida arbete.

Mätningsanvisningar - Geometrisk representation vid utbyte (pdf)

Alla dokument för nedanstående teman presenteras i pdf-format.

Teman

Specifikationen kommer att uppdateras med bland annat informationslagringsmodell och objekttypskatalog, när tidpunkten för utbyte av den datamängd som specifikationen omfattar blir aktuell.

Nedanstående dokument är framtagna under arbetet med Svensk geoprocess.

Specifikationen kommer att uppdateras med bland annat informationslagringsmodell och objekttypskatalog, när tidpunkten för utbyte av den datamängd som specifikationen omfattar blir aktuell. 

Nedanstående dokument är framtagna under arbetet med Svensk geoprocess.  

Specifikationen kommer att uppdateras med bland annat informationslagringsmodell och objekttypskatalog, när tidpunkten för utbyte av den datamängd som specifikationen omfattar blir aktuell.

Specifikationen kommer att uppdateras med bland annat informationslagringsmodell och objekttypskatalog, när tidpunkten för utbyte av den datamängd som specifikationen omfattar blir aktuell. 

Nedanstående dokument är framtagna under arbetet med Svensk geoprocess.

Specifikationen kommer att uppdateras med bland annat informationslagringsmodell och objekttypskatalog, när tidpunkten för utbyte av den datamängd som specifikationen omfattar blir aktuell. 

Specifikationen kommer att uppdateras med bland annat informationslagringsmodell och objekttypskatalog, när tidpunkten för utbyte av den datamängd som specifikationen omfattar blir aktuell.

Nedanstående dokument är framtagna under arbetet med Svensk geoprocess. 

Specifikationen kommer att uppdateras med bland annat informationslagringsmodell och objekttypskatalog, när tidpunkten för utbyte av den datamängd som specifikationen omfattar blir aktuell.

Nedanstående dokument är framtagna under arbetet med Svensk geoprocess. 

Specifikationen kommer att uppdateras med bland annat informationslagringsmodell och objekttypskatalog, när tidpunkten för utbyte av den datamängd som specifikationen omfattar blir aktuell.

Nedanstående dokument är framtagna under arbetet med Svensk geoprocess.

Specifikationen kommer att uppdateras med bland annat informationslagringsmodell och objekttypskatalog, när tidpunkten för utbyte av den datamängd som specifikationen omfattar blir aktuell. 

Specifikationen kommer att uppdateras med bland annat informationslagringsmodell och objekttypskatalog, när tidpunkten för utbyte av den datamängd som specifikationen omfattar blir aktuell. 

Nedanstående dokument är framtagna under arbetet med Svensk geoprocess.

Specifikationen kommer att uppdateras med bland annat informationslagringsmodell och objekttypskatalog, när tidpunkten för utbyte av den datamängd som specifikationen omfattar blir aktuell. 

Nedanstående dokument är framtagna under arbetet med Svensk geoprocess.

Specifikationen kommer att uppdateras med bland annat informationslagringsmodell och objekttypskatalog, när tidpunkten för utbyte av den datamängd som specifikationen omfattar blir aktuell. 

Nedanstående dokument är framtagna under arbetet med Svensk geoprocess.