Hoppa till sidans innehåll

Anslut som producent

Här hittar du en beskrivning över hur du som producent ansluter dig till den Nationella geodataplattformen (NGP). Processen är uppdelad i två delar. Den första beskriver hur du ansluter dig till NGP och den andra beskriver hur du rent tekniskt tillgängliggör datamängder. I processen kan flera olika kompetenser behövas.

Läs mer om vem som kan bli producent och vad det innebär.

Anslutningsprocessen

Anslutningsprocessen steg för steg. Klicka på bilden för att göra den större.

Hur ansluter jag mig som producent?

Följ dessa steg för att ansluta:

  1. Om du inte redan har ett konto i vår tjänst Geotorget för att beställa Lantmäteriets geodataprodukter, skapa ett konto och logga in via Geotorget NGP
  2. Ta del av denna guide för att gå vidare i processen.

Skapa nycklar och hämta API:er

Ta del av guiden för hur du skapar nycklar och hämtar API:er i API-portalen.

Lägg till ytterligare en datamängd

När du har ett befintligt avtal kan du när det blir aktuellt välja att lägga till fler datamängder. Du loggar in med ditt konto och går vidare till NGP (nytt fönster).

Ta del av guiden för hur du lägger till ytterligare en datamängd.

Använda ombud

Exempel på hur du fyller i formuläret. Klicka på bilden för att göra den större.

Du skickar in ditt ärende till Geodatasupporten via formuläret på denna sida. Välj att du är producent och fyll i dina uppgifter.

Läs mer om ombud.


Frågor och svar om att ansluta som producent

Ni ska använda ert systemkonto som är uppbyggt enligt principen abcd1234 till skillnad från kontot för Geotorget NGP som inte innehåller siffror.

Nej, ni måste använda PUB-avtalet som Lantmäteriet har tagit fram. Detta finns att hämta i Geotorget-NGP.

Ett personligt konto behövs för att Lantmäteriet ska veta vem inom organisationen som skickat in beställningen. Lantmäteriet behöver veta vem som ska kontaktas om det uppstår frågor vid avtalstecknande eller när det gäller beställningar med ändamålsprövning. Lantmäteriet behöver också kunna stänga av en behörighet om personen slutat, bytt arbetsuppgifter eller liknande.

Ett personligt konto behövs också för att kunden ska veta vem inom organisationen som har skickat in en beställning samt kunna administrera sina egna användare när den möjligheten ges i framtiden.