Digibarometern - en workshop om digital mognad

För att stötta Sveriges kommuner i digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen har Lantmäteriet tagit fram ett workshop-material kallat Digibarometern.

Digibarometern fungerar som ett diskussionsunderlag för att skapa samsyn om kommunens digitala mognad. Workshopen passar bra för en bred grupp medarbetare på ett samhällsbyggnadskontor och bygger på ett antal frågeställningar som diskuteras både i mindre grupper och i helgrupp. Workshopen tar 7-8 timmar att genomföra och kan delas upp på två tillfällen.

Västerås stad är en av de kommuner som genomfört Digibarometern. I följande klipp berättar de om sina erfarenheter.

Stöd för genomförande av Digibarometern

Digibarometern är uppbyggd så att kommunen kan genomföra den på egen hand.  Lantmäteriet erbjuder även stöd i form av coachning för kommunens workshopledare eller genom att på plats agera workshopledare och stå för en del av omvärldsbevakningen.

Vill du ha stöd att genomföra Digibarometern i din kommun?
Kontakta din regionala geodatasamordnare (pdf).

Innehåll och dokumentation

Workshopen börjar med att deltagarna gör en så kallad SWOT-analys av digitaliseringsarbetet inom samhällsbyggnad. Därefter görs en självskattning utifrån ett antal frågor som följer med Digibarometern. På så vis skapas en gemensam bild av nuläget, dvs organisationens digitala mognad. Vidare görs en gemensam omvärldsspaning och en övning för att ta fram förslag på aktiviteter för att bättre ta tillvara på digitaliseringens möjligheter.