Nyheter inom geodesi - Nyhetsbrev oktober 2022

Lantmäteriets geodesienhet informerar om kurser, seminarier och andra evenemang samt rapporterar om aktuella händelser inom geodesiområdet.

Dags för anmälan till GNSS/Swepos-seminariet

GNSS/Swepos-seminariet hålls i år torsdag 10 november i Gävle. Det kommer även vara möjligt att följa seminariet online. Presentationerna behandlar olika aspekter av positionering med GNSS och Swepos, det nationella nätet av fasta referensstationer. Du får en uppdatering om satellitsystemens status, utvecklingen av Swepos och olika tillämpningsområden för GNSS. Du som väljer att delta fysiskt i Gävle får även möjlighet att besöka Swepos driftledningscentral och se en del av den övriga geodesiverksamheten på Lantmäteriet. Inom kort kan du anmäla dig i Lantmäteriets lärplattform (nytt fönster), där du efter inloggning söker reda på seminariet i plattformens kurskatalog.

NKG General Assembly 2022

Vart fjärde år arrangerar Nordiska kommissionen för geodesi (NKG) sitt stora möte, NKG General Assembly. Vid 2022 års möte 5–8 september i Köpenhamn rapporterade Sverige om översynen av riksgränsen mellan Sverige och Norge, projekten Prepare Ships och Stomnät i luften 2.0, den kommande landhöjningsmodellen NKG2022GIA och mycket mer.

En föreläsare står bakom en talarstol. I bakgrunden ses en presentation med foton med riksgränsöversyn 2020-2024.

Efter att ha varit verksamma inom NKG under en lång tid, blev nu de tre baltiska länderna invalda som fullständiga medlemmar. Under kommande fyraårsperiod kommer Sverige att vara ordförandeland för kommissionen med Lantmäteriets geodesichef Martin Lidberg som ordförande.

Presentationer och resolutioner m.m. från mötet finns på NKG:s webbplats (nytt fönster).

Internationell sommarskola om geodynamik

Är du intresserad av jordens rörelse och förändringar i ismassan? Kommande sommar står Lantmäteriet i Gävle som värd för 2023 års Glacial Isostatic Adjustment (GIA) Training School (nytt fönster). Det blir många föreläsningar och praktiska övningar med välkända instruktörer som Glenn Milne, Giorgio Spada, Mike Bentley och Martin Ekman. Vi kommer också att åka på en exkursion för att se spår av landhöjning och havsnivåförändringar. Utbildningen är kostnadsfri och det finns även möjlighet till resestöd.

Kommande utbildningar och seminarier

Information om kommande utbildningar och seminarier finns i Lantmäteriets lärplattform (nytt fönster) där du efter inloggning söker reda på dem i plattformens kurskatalog. För närvarande erbjuds nedanstående utbildningar, men vårt utbud inom GNSS-området och för transformationsprogramvaran Gtrans håller på att ses över.

  • 9 november 2022: Koordinatsystem. Utbildningen ger en helhetsbild kring koordinatsystem och transformationer (fysisk utbildning i Gävle).
  • 10 november 2022: GNSS/Swepos-seminariet (fysiskt seminarium i Gävle; även möjlighet att följa seminariet digitalt).
  • 17–18 november 2022: Koordinatsystem. Utbildningen ger en helhetsbild kring koordinatsystem och transformationer (digital utbildning).
  • Löpande: HMK: Detaljmätning med GNSS. Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av kvalitetsmässiga aspekter på RTK-mätning och är tänkt som lättillgängligt komplement till handboken HMK – GNSS-baserad detaljmätning 2021 (webbutbildning för självstudier).