Nyheter inom geodesi - Nyhetsbrev oktober 2021

Lantmäteriets geodesienhet informerar om kurser, seminarier och andra evenemang samt rapporterar om aktuella händelser inom geodesiområdet.

GNSS/Swepos-seminariet hålls 26 oktober

GNSS/Swepos-seminariet ger uppdaterad information om pågående forskning och utveckling inom satellitpositioneringsområdet och förmedlar praktiska erfarenheter från olika GNSS-tillämpningar. I år hålls seminariet digitalt under en heldag via en kostnadsfri webbsändning. Se seminarieprogrammet (nytt fönster).

Du anmäler dig i Lantmäteriets lärplattform (nytt fönster). Efter inloggning söker du reda på GNSS/Swepos-seminariet i plattformens kurskatalog.

Nya intressanta geodesiböcker

En fängslande och omfattande serie med sju böcker – ”The History of Surveying” – har givits ut av engelsmannen Jim Smith och belgaren Jan de Graeve. Böckerna baseras på deras mångåriga forskning och engagemang och har publicerats i samarbete med den internationella lantmätarfederationen FIG och Trimble. Mer information om böckerna finns på FIG:s webbplats (nytt fönster). Tyvärr avled Jim Smith i augusti 2021 (nytt fönster) i en ålder av 85 år.

Vidare har Bjørn Geirr Harsson skrivit en norsk bok om världsarvet Struves meridianbåge, ”Historien bak Struves meridianbue” (nytt fönster).

Tre äldre män går över en gräsmatta. I bakgrunden syns en buss och flera människor som står bakom de tre männen.

På bilden syns Jim Smith, Jan de Graeve och Bjørn Geirr Harsson på väg till 2008 års invigning av den lettiska världsarvspunkten Sestukalns. (Foto: Dan Norin)

Ny webbplats om mätningsteknik

Surveyors (nytt fönster) har länge varit en samlingsplats för mätbranschen på webben. Nu finns dessutom Sveriges mätforum (nytt fönster) där också ”Mätpodden” har lanserats.

Sedan tidigare finns förstås också nyttig geodesiinformation på Lantmäteriets webbplats.

Ny Lantmäterirapport

Lantmäterirapporten "Swepos Data Quality Monitoring – GNSS Signal Disturbances Detection System" (rapport nr 2021:1), beskriver det nya systemet för att upptäcka eventuella GNSS-signalstörningar vid Swepos-stationerna. Systemet är avsett för övervakning av Swepos datakvalitet.

Kommande kurser och seminarier

Information om kommande kurser och seminarier finns i Lantmäteriets lärplattform (nytt fönster) där du efter inloggning söker reda på dem i plattformens kurskatalog. 2021 års kurser och seminarier hålls digitalt. De kommer enbart att innehålla presentationer (d.v.s. inga praktiska övningar) och är kostnadsfria.

  • 26 oktober 2021: GNSS/Swepos-seminariet, som ger information om pågående utveckling inom GNSS-området och praktiska erfarenheter från GNSS-användning.
  • 9–10 november 2021: Positionsbestämning med RTK; kurs som ger grundläggande kunskap om GNSS och satellitbaserad lägesbestämning med höga noggrannhetskrav.
  • 16–17 november 2021: Koordinatsystem; kurs som ger en helhetsbild när det gäller koordinatsystem och transformationer.