Handbok i mät- och kartfrågor, HMK - Nyhetsbrev nr 3, 2022

Aktuell information om HMK – handböcker för en fackmannamässig hantering av geodatainsamling, geodetisk mätning och kartografi. 

Resultat från webbenkät om Kartografi

Innan sommaren genomförde vi en enkätundersökning som en del av underlaget vid Lantmäteriets beslut om modernisering av HMK-Kartografi från 1996. Vad ska en efterföljare till handboken behandla kring kartografi och visualisering?

Webbenkäten skickades till samtliga på sändlistan för HMK referensgrupp samt till alla som prenumererar på nyhetsbrevet. Intresset var stort och över 100 svar (!) kom in från myndigheter, universitet och högskolor, kommuner, företag med flera.

Svaren visade bland annat att kartografiska riktlinjer behövs för digitala produkter till exempel grundkarta och nybyggnadskartor. Flera anmälde också intresse att på något sätt delta i framtida arbete att ta fram en ny handbok. Under hösten kommer vi att formalisera hur arbetet en ny handbok kan startas upp.

Referensgruppsmöte den 17 november

Den 17 november kl. 9-12 bjuder HMK in till digitalt referensgruppsmöte. Alla intresserade är välkomna att delta. Har du inte fått kallelse så hör av dig till hmk@lm.se så återkommer vi.

Huvudtemat för dagen är presentation av och dialog kring resultatet från webbenkäten om Kartografi samt förslag på nästa steg.

Agendan är ännu inte helt fastställd, men vi ser gärna att det är fler än Lantmäteriet som presenterar och håller i efterföljande dialog. Vad skulle DU vilja bidra med? Återkoppla till hmk@lm.se så tar vi upp det. Även övriga förslag på innehåll tas emot.

Varmt välkomna!

HMK-utbildning

Nu finns en ny webbutbildning HMK: Detaljmätning med GNSS.
Utbildningen innehåller information och riktlinjer som stöd för en fackmannamässig arbetsprocess, bland annat:

  • En översiktlig beskrivning av mättekniken och terminologi inom området.
  • Vad man bör tänka på inför detaljmätningen.
  • Hur man utför och kontrollerar detaljmätningen.
  • Hur man dokumenterar och bedömer resultatet.

Utbildningen är tänkt som ett lättillgängligt komplement till handboken HMK - GNSS-baserad detaljmätning 2021.

Mer information om Lantmäteriets HMK-utbildningar.

HMK-webben.

HMK önskar er en fin höst!

Sjö med skog i höstfärger.