Handbok i mät- och kartfrågor, HMK - HMK nyhetsbrev nr 2, 2021

Aktuell information om HMK - handböcker för fackmannamässig geodatainsamling, geodetisk mätning och kartografi. Se även lantmateriet.se/hmk.

Nytt från HMK referensgrupp

I februari 2021 genomförde HMK referensgrupp ett digitalt möte med drygt 50 deltagare. Referensgruppen syftar till att fånga upp aktuella behov och samtidigt ge möjlighet till nätverkande och egen kompetensutveckling. Under mötet gavs information om vad som händer inom HMK under 2021, bl.a. att nya HMK-kurser ska tas fram:

 • Geodatakvalitet
 • Detaljmätning med GNSS/RTK
 • Geodataupphandling med stöd av HMK

Mer information om dessa webbkurser och när de kommer att finnas tillgängliga kommer att framgå i nyhetsbrev framöver.

En annan nyhet under 2021 är uppstarten av s.k. fokusgrupper. Fokusgrupperna ger deltagarna möjlighet att fördjupa sig inom några smalare intresseområden som referensgruppen bedömt vara särskilt viktiga i HMK-arbetet:

 • Kommunal MBK-verksamhet
 • Geodesitillämpningar
 • Kravställning & upphandling
 • Geodatakvalitet
 • Stöd för nationella geodataspecifikationer

Nästa referensgruppsmöte genomförs via Skype, torsdag 14 oktober kl.09:00-11:30.

HMK referensgrupp och fokusgrupperna är öppna för alla intresserade.
Läs mer och anmäl dig till kommande träffar via Lantmäteriets webbplats:

HMK Referensgrupp och fokusgrupper (lantmateriet.se, nytt fönster)

HMK ‒ Digital grundkarta 2021

Den nya versionen av HMK Digital grundkarta har nu publicerats på HMK-webben:

Handböckerna i HMK (lantmateriet.se, nytt fönster)

Nya versionen är vidareutvecklad utifrån de frågor och synpunkter som kommit in efter publiceringen i oktober 2020.

Kort om HMK-Digital grundkarta:

 • Handboken redovisar krav och rekommendationer för arbetet med grundkartor för detaljplanearbete samt information om standarder för utformning av digitala grundkartor enligt lag och förordning.
 • Handboken vänder sig till både beställare och utförare för framtagande av grundkartor i detaljplaneprocessen men även till andra aktörer inom plan- och byggprocessen.
 • Utbildningar om HMK-Digital grundkarta samt övergripande om digital samhällsbyggnadsprocess finns tillgängliga via Lantmäteriets webbplats (nytt fönster).
Framsidan till handboken, bestående av vit och blå bakgrund samt texten HMK - handbok i mät- och kartfrågor

Nytt på HMK-webben

Alla handböcker och övrig HMK-information hittar du via lantmateriet.se/hmk

Sedan förra nyhetsbrevet har bl.a. följande tillkommit:

 • Länkar till den äldre dokumentserien Handbok till Mätningskungörelsen finns nu tillgänglig via sidan Handböcker inom HMK, samt via Läsarkivet > Äldre riktlinjer.
 • Ett kalendarium för kommande HMK-möten, publiceringsdatum m.m. finns under På gång inom HMK.
 • Exempel på hur HMK kan ge stöd vid upphandling av olika geodatatjänster hittar du via Exempel på användning av HMK.
 • Fler poster har lagts till under Frågor och svar, bl.a. om HMK ‒ Digital grundkarta.
 • Samt en sida för Kurser HMK med tillgängliga HMK-kurser.
 • Till sist vill vi uppmärksamma en ny möjlighet att lämna synpunkter och ställa frågor om HMK via ett webbformulär, via sidan Tyck till om HMK.
Bild av HMK:s ingångs-webbsida

Trevlig Sommar önskar HMK! Ha det gott och var rädd om varandra!

Tre somriga bilder: från vänster en tårtbit med jordgubbar på, i mitten en bit av en sommaräng där prästkragar står i fokus och till höger ses en fors med två gröna fjäll som reser sig upp i bakgrunden, med några enstaka mindre somriga snöfläckar på.