Digital samhällsbyggnadsprocess - Nyhetsbrev nr 7, 2022

Smartare samhällsbyggnadsprocess en Nationell angelägenhet

Den 13 oktober genomförde Lantmäteriet i sitt arbete med Smartare samhällsbyggnadsprocess (SSB) ett webbsänt heldagsseminarium tillsammans med kommuner och myndigheter som bland annat informerade om framdriften i de interna arbetet dess nyttor samt samverkan med andra. Du kan ta del av seminariet i efterhand via denna länk (nytt fönster).

Årets samhällsbyggare

Utmärkelsen ”Årets samhällsbyggare” delas av föreningen Samhällsbyggarna i år ut till Malin Klintborg, enhetschef på Lantmäteriet, för sitt arbete med att leda digitaliseringen av myndigheternas processer vid planering och byggande.

Juryns motivering: ”Genom sin energi, sin kompetens, och sin förståelse för de komplexa processerna har hon lagt grunden för en omställning som kommer påverka hela samhället – och alla oss som arbetar i samhällsbyggnadssektorn”. Läs mer här (nytt fönster).

Nationell specifikation byggnad

Nu finns en ny  testversion, version 1.0 Test 5, av  den nationella specifikationen för byggnad publicerad. Informationsspecifikation inklusive informationslagringsmodell, begreppsmodell och mätningsanvisningarna har genomgått omfattande förändringar. Bakgrunden till förändringarna är behovet av att kunna beskriva byggnadens yttre form samt mer administrativa aspekter av en byggnad. I den en nya version har även frågor med tillhörande svar sammanställts samt en beskrivning av hur nationell specifikation byggnad förhåller sig till BAL (Ajourhållning av Byggnader, Adresser och Lägenheter) ändamålskatalogen och INSPIRE tagits fram.

Här tar du del av den uppdaterade specifikationen med tillhörande mätningsanvisningar och övriga dokument.

Förlängt testår

Testperioden för byggnad förlängs till oktober 2023. Detta för att möjliggöra mer tester och ytterligare specifikationsuppdateringar innan den gällande versionen 1.0 planeras bli klar till oktober 2023. Lantmäteriet ser även ett behov av att tillsammans med flera testkommuner förstå den förändring den nya byggnadsspecifikationen kommer innebära för kommunerna, så att stöd för detta kan etableras.

Stöd vid kommunernas omställning

Arbetet med omställning för kommunerna kan se olika ut. Allt från en ökad digitalisering till att förstå de juridiska förutsättningarna. På webbsidan www.lm.se/smartsam har vi samlat det ni som kommun kan behöva stöd i under er omställning.

Webbsänt informationsmöte – Smartare samhällsbyggnadsprocess

Måndag den 7 november, kl. 13.00-14.00, håller Lantmäteriet och projektet- Smartare samhälls-byggnadsprocess, en webbsänd information om status och framdrift i projektet. Du är varmt välkommen att delta i webbsändningen (nytt fönster).

Kommande informationstillfällen under hösten:

  • Måndag den 19/12 kl. 13.00-14.00.

Tillämpning av standarder

Den 7 december anordnas ett öppet hybridseminarium där experter på geodata presenterar hur standarder kan tillämpas i olika sammanhang och i olika delar i världen. Seminariet anordnas av SIS nationella kommittén för geodata och är kostnadsfritt. Presentationerna är på engelska. Läs mer i agendan och anmäl dig här (nytt fönster).

Nyhetsbrev

Information om hur du gör för att prenumerera på nyhetsbrev från Lantmäteriet.