Digital samhällsbyggnadsprocess - Nyhetsbrev nr 3, 2022

Webbsänt informationsmöte – Smartare samhällsbyggnadsprocess

Måndag den 21 mars, kl. 13.00-14.00, håller Lantmäteriet och projektet- Smartare samhälls-byggnadsprocess, en webbsänd information om status och framdrift i projektet. Du är varmt välkommen att delta i webbsändningen (nytt fönster).

Kommande möten under våren är:

  • måndag den 2 maj, kl. 13.00-14.00
  • måndag den 13 juni, 13.00-14.00

Ny webbsida för den nationella geodataplattformen

Nu finns en ny webbsida publicerad med fokus på NGP (nytt fönster). Här finns information om den nationella geodataplattformen (NGP), hur du går tillväga för att ansluta dig som producent eller konsument, vilka datamängder NGP innehåller samt information om de nationella specifikationerna. Den nya sidan innehåller även information till dig som är utvecklare.

Uppdateringar kommer även ske på webbsidan för projektet Smartare samhällsbyggnadsprocess (nytt fönster), här finns information om syftet med projektet, målgrupper, information om webbutbildningar, informationsmöten och seminarium. Vi tar tacksamt emot er återkoppling på sidornas struktur och innehåll.

Tips om möjligheter med den nationella geodataplattformen

Vi vill varmt tipsa dig om att du här kan ta del av tre korta filmer (nytt fönster) som visar på möjligheterna med tjänster och data i NGP. Filmerna är framtagna av Sweco på uppdrag av Lantmäteriet.

Avisering av detaljplaner för registrering i fastighetsregistret

Nu när kommuner börja leverera detaljplaner till NGP, för nationellt tillgängliggörande har det kommit frågor om underlagen för registrering i fastighetsregistret även behöver skickas in till lantmäterimyndigheten. Lantmäteriet utreder möjligheten att konsolidera dessa leveranser, även om syftet för leveranserna är olika, men tills annat sägs ska detaljplaner fortsatt levereras enligt följande:

  • För de kommuner som inte är egna kommunala lantmäterimyndigheter (KLM) skickas underlag för registrering till brevlåda Plan, hos Lantmäteriet (nytt fönster)
  • För KLM gäller att underlag för registrering i fastighetsregistret skickas till berörd KLM

Tillgängliggörande av detaljplaner i NGP görs enligt framtagen rutin.
Vi vill även påminna om att NGP inte är ett arkiv för detaljplaner.

Kartdagarna 2022

Ska du besöka Kartdagarna den 5-7 april?
Lantmäteriet och projektet- Smartare samhällsbyggnadsprocess, finns på plats i Karlstad för att informera om status och framdrift i projektet. Kom och lyssna på oss och en massa andra spännande och intressanta områden inom digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen.

Nyhetsbrev

Här hittar du information hur du gör om du vill prenumerera på nyhetsbrev från Lantmäteriet (nytt fönster)