Digital samhällsbyggnadsprocess - Nyhetsbrev nr 1 - 2020

Regeringsuppdrag kopplade till digitalisering av offentlig sektor samt medel för fortsatt arbete med en obruten digital samhällsbyggnadsprocess

Innan nyårsskiftet fick Lantmäteriet tillsammans med flera andra myndigheter de nya regeringsuppdragen att:

  • etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte samt
  • etablera ett nationellt ramverk för grunddata inom den offentliga förvaltningen.

Uppdragen samordnas av myndigheten för digital förvaltning (Digg), läs mer här.

Dessutom har Lantmäteriet beviljats 35 miljoner kronor under 2020 för att fortsätta arbetet mot en obruten digital samhällsbyggnadsprocess, där vi ännu väntar på ett kommande uppdrag.

Smartare samhällsbyggnadsprocess - Ta del av information och goda exempel att inspireras av

Sedan projektet- Smartare samhällsbyggnadsprocess startade, erbjuder Lantmäteriet webbsänd information där projektledarna informerar om status och framdriften i projektet. Vi synliggör även goda exempel, resultat och erfarenheter från andra som kan vara till vägledning och hjälp i den utmaning som er organisation står inför. Du hittar informationen här. Denna sida kommer inom kort att publiceras i ny version som ger dig som besökare en bättre överblick av innehållet.

Kommande informationstillfälle är tisdag den 18 februari, kl. 14-15, du är varmt välkommen att delta i webbsändningen via denna länk (öppnas i nytt fönster).

Kompetenssatsning - digitaliseringens möjligheter i samhällsbyggnadsprocessen

Under 2020 genomför Länsstyrelsen tillsammans med Lantmäteriet kompetenshöjande insatser som riktar sig mot ledande personer inom kommuner och länsstyrelser. Länsstyrelserna kommer under våren att bjuda in kommunledningarna till fysiska träffar med syftet att ge ökade insikter om digitaliseringens möjligheter för att kunna möta utmaningarna inom samhällsbyggnadsprocessen.

Boverket delredovisar regeringsuppdrag om digitalisering av plan- och bygglagen  

Boverket har genomfört en rad åtgärder för att få en effektiv digital samhällsbyggnadsprocess som nu redovisas. Nyligen publicerades en ny version av ÖP-modellen på PBL Kunskapsbanken (öppnas i nytt fönster). Dessutom har förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplaner gått ut på remiss (öppnas i nytt fönster) t.o.m. 13 mars. Vinnovaprojektet "Får jag lov" (öppnas i nytt fönster) som skulle utveckla digitala tjänster för samhällsbyggande läggs ned p.g.a. bristande finansiering.

Kartdagarna 2020

Årets kartdagar genomförs den 24–26 mars, på Karlstad Congress. Lantmäteriet deltar och informerar bland annat om status och vägen framåt i projektet Smartare samhällsbyggnadsprocess, aktiviteter i Geodatarådets handlingsplan och arbetet med att uppdatera den Nationella geodatastrategin. Du kan ta del av programmet här (öppnas i nytt fönster).