BAL och ABT - Nyhetsbrev ABT + BAL 2021:2

Supportens öppettider i sommar

Nu är det dags för sommar och ledighet igen. BAL-supporten kommer att ha öppet enligt följande:

Vecka 27 – Ordinarie öppettider

Vecka 28 – Ordinarie öppettider

Vecka 29 – Stängt

Vecka 30 – Stängt

Vecka 31 – Endast mail

Vecka 32 – Ordinarie öppettider

Under alla dessa veckor kommer vi att ha lägre bemanning än vanligt så det kan ta längre tid att få svar på era frågor. Under vecka 29 och 30 kommer vi ha helt stängt.

Ajourhålla adresser

Det händer lite då och då att kommuner hör av sig med frågor kring ajourhållningen av adresser och att det blivit fel med folkbokföringen efter vissa ändringar. Vi vill därför tipsa om handboken för LINA, där hittar ni under kapitel 11 en steg-för-steg beskrivning av ett antal olika typer av förändringar och hur det påverkar folkbokföringen.

Handbok LINA (pdf, nytt fönster)

Kommande förändringar för byggnadsinformationen

Med anledning ny lagstiftning och därmed ökade krav på informationssäkerhet samt ökade krav på den verksamhet som hanterar informationen i fråga, så kommer Lantmäteriet, under september 2021, att genomföra förändringar när det gäller adress- och byggnadsinformationen.

Förändringarna innebär att värdemängden ”Byggnadsändamål” kommer att förändras och berörd information/berörda objekt uppdateras och få ”nytt” detaljerat ändamål. Berörda byggnadsändamål är Samhällsfunktion och Industri.

För adressinformationen kommer en justering av de olika anläggningstyperna för ”Adressatt anläggning” att göras.”Adressatt anläggningstyp” som inte längre ingår i giltig värdemängd kommer att tas bort som tilläggsinformation till adressen.

Detaljerad information kring hanteringen av ovanstående kommer att skickas direkt, via mejl, till kommunernas LINA-handläggare i augusti.

Fastighetsbildningsärenden och hur de ska handläggas

I samband med att fastighetsindelningen uppdateras i fastighetsregistret så skapas också fastighetsbildningsärenden för BAL i de fall det finns byggnader och adresser på någon av fastigheterna som ingår i ärendet. Dessa ärenden presenteras som ”Utredningsfall/Fastighetsbildningsärende” i LINA. Se kapitel 9.2 i Handbok LINA (pdf, nytt fönster)

Ärendena innehåller information om bl.a.

  • Aktbeteckning
  • Berörda fastigheter
  • Vilken/vilka fastighetsbildningsåtgärder som är gjorda
  • Vilka byggnader och adresser som är berörda av åtgärden/åtgärderna.

Kommunens uppgift är att utreda och fastställa vilken fastighet berörda byggnader och adresser ska tillhöra efter fastighetsbildningsåtgärden.

Uppdatering görs via ordinarie ajourhållningsrutiner för byggnad och adress. Läs mer i handbok LINA, kapitel 9.2 (pdf, nytt fönster).

Många av utredningsfallen kan utredas och lösas med hjälp av LINA´s kartstöd, men det finns fall (t.ex. fastigheten består av många områden) där förrättningsakten kan behövas. Denna akt hittar ni i tjänsten Arken, där finns alla förrättningsakter arkiverade, läs mer på Förrättningsakter | Lantmäteriet (lantmateriet.se, nytt fönster)

Fastighetsbildningsärendet uppdateras inte när kommunen har ändrat fastighetskopplingen för aktuella byggnader och adresser. När kommunen har åtgärdat/uppdaterat ska ärendet stängas.

Åtgärda brister

ABT-avtalet följs upp två gånger per år, och det gjordes en uppföljning under februari/mars i år. Alla kommuner har fått uppföljningen mailad till sig. Där framgår det om ni följer avtalet enligt den avtalsnivå ni har eller inte. Vi kommer den 1 september att göra vår andra uppföljning av avtalet och vill nu påminna alla er som blev informerade om att ni har brister som behöver åtgärdas att detta ska vara klart senast den 31 augusti. Ni kan se viktiga datum i vårt arbeta med uppföljningen här:

Tidplan av ABT-avtalen (pdf, nytt fönster).

Om ni har några funderingar kring eventuella brister kan ni alltid kontakta supporten på: ajourhallning-bal@lm.se

Byggnadsgeometrier i flygbildstolkningen

I samband med ajourhållningen av byggnadsgeometrier som vi på Lantmäteriet gör via flygbildstolkning har vi nu en ny hantering av byggnadsgeometrier med lågt medelfel. Tidigare har vi omformat de befintliga geometrierna om vi sett en förändring på dessa utanför kommunens ansvarsområde. I fortsättningen kommer vi i större utsträckning att mäta in nya geometrier och sedan göra en sammansatt byggnad istället för att omforma. Den nya hanteringen görs för att i så stor utsträckning som möjligt inte påverka de insamlingslägen och medelfel som ni på kommunen har levererat via geometrileverans eller tjänsterna.

ABT-avtal

Fakturering

En påminnelse om att skicka in fakturan utifrån de faktureringsunderlag som gått ut till er på kommunen. Senaste datum att skicka in faktura är 24 juni 2021.

Uppdaterade bilagor

I Bilaga 2 har det gjorts uppdateringar under de kapitel som handlar om Anläggningar, Övrig kommunikation samt Ortnamn. Uppdateringarna för anläggningar och övrig kommunikation har genomförts eftersom specifikationen för dessa objekt har uppdaterats. I kapitlet om Ortnamn har ett förtydligande lagts till kring hanteringen av namn samt vilka namn som ingår i Övrig topografi.

Bilaga 4 har uppdaterats genom att stryka en del information som bland annat återkom på flera ställen i bilagan samt att sammanställa information i ett kapitel. Detta gäller för de bilagor som kommer att skickas ut inför 2022.

Publicering av de nya bilagorna kommer att göras i september.

Tjänstebaserad uppdatering

Lantmäteriet har gjort ett antal ställningstaganden kopplat till rutiner och hantering inom området tjänstebaserad uppdatering.

  • Kommun som genom samarbete och avtal ajourhåller åt en annan kommun ska ange vilken kommun som är ”ansvarig organisation”, d.v.s den kommun som är ansvarig för informationen samt vilken kommun som är ”utförande organisation”, d.v.s den kommun som genomför ajourhållningen på uppdrag.
  • Lantmäteriets testmiljö tillhandahålls bara för att testa tjänsterna inom tjänstebaserad uppdatering under införande- och testperioden. Den är inte tillgänglig för t.ex. kommunens interna utbildning av sitt verksamhetssystem efter denna period.
  • En kommun som byter system och systemleverantör ska genomföra samtliga tester mot det nya systemet.
  • En kommun som byter/uppgraderar sitt system till ett nyare hos samma systemleverantör kan göra detta med endast ett mindre antal tester.

LINA-utbildning

Har ni en ny kollega på kontoret som ska jobba med LINA? Vi kommer att ha två grundutbildningar via Skype i höst. Om ni vill delta, skicka ett mail till: ajourhallning-bal@lm.se

  • 14 september kl 10-00-12.00
  • 23 november kl 10.00-12.00

Vi i BAL-supporten vill passa på att önska er alla en glad sommar.

Bild på blomsterbukett